ggg
ggg ggg

Dożynki Powiatowo- Gminne

Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy.

Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. 16 września odbyły się Dożynki Powiatowo- Gminne na Stadionie Miejskim w Tłuszczu, które rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Korowód składał się z władz Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz, Starostów Dożynek- Państwa Anny i Edwarda Rojeckich, Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz barwnych delegacji z wieńcami, którzy przyjechali z całego powiatu: Sołectwa Borucza, Koła Gospodyń Wiejskich z Chrzęsnego, Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, Sołectwa Dębe Małe, Sołectwa Jadwisin, Sołectwa Jarzębia Łąka, Sołectwa Jasienica, Towarzystwa Gospodyń Wiejskich Nadbużanki z Kuligowa, Koła Gospodyń Wiejskich „Kalinki” z Miąsego, Sołectwa Postoliska, Koła Gospodyń Wiejskich z Roszczepu, Koła Gospodyń Wiejskich z Równego, Sołectwa Sitki, Sołectwa Sitne, Sołectwa Strachówka, Koła Gospodyń Wiejskich Sulejowianki, Sołectwa Szewnica, Sołectwa Wólka Sulejowska, Sołectwa Starowola, Sołectwa Jaźwie, Sołectwa Dobczyn oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rasztowskiej.
W intencji rolników została odprawiona Msza Św. przez dziekana dekanatu tłuszczańskiego ks. Dariusza Skwarskiego przy oprawie muzycznej Chóru Męskiego „Cantate Deo”.
Starostami tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych w Tłuszczu są Państwo Anna i Edward Rojeccy – rolnicy z Tłuszcza, prowadzący od 1998 roku gospodarstwo rodzinne o powierzchni 16,00 hektarów użytków rolnych. Jest to największe gospodarstwo rolne w mieście Tłuszcz. W gospodarstwie dominuje produkcja mieszana – uprawy zbóż i trwałe użytki zielone, które są na potrzeby produkcji zwierzęcej gospodarstwa: bydła mięsnego i drobiu.
Dożynki są świetną okazją do nadania odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznakę z rąk Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego oraz Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka odebrał Pan Józef Kuziak. Wyróżnione zostały również największe i najbardziej produkcyjne gospodarstwa rolne i tym samym ich gospodarze- Pan Grzegorz Kmiołek z Mokrej Wsi, Pan Piotr Stępień z Szymanówka oraz Pan Zbigniew Brzozowski z Kozłów.

Z okazji jubileuszu 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Prezes Marcin Ołdak odebrał medal Pro Masovia. Oprócz niego medal odebrała Pani Mieczysława Kaska, Apolonia Sasin oraz Anna Jaworska. Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Bożena Żelazowska wręczając odznaczenie powiedziała, że wielokrotnie gościła w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i bardzo dziękuję wszystkim członkom za pracę na jego rzecz.
Podczas części artystycznej zaprezentowały się zespoły wokalne: Koło Gospodyń Wiejskich z Roszczepu, Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, zespół „Jasieńki”, Koło Gospodyń Wiejskich z Sulejowa, Koło Gospodyń Wiejskich ze Strachówki, Klub Seniora „Uśmiech Jesieni” oraz Chór Miejski LUX MEA.
Podczas dożynek zostały wręczone nagrody w konkursach: na najładniejszy wieniec dożynkowy: I miejsce- Jarzębia Łąka, Sitki oraz KGW Roszczep, wyróżnienie: Postoliska, Strachówka, KGW Równe, Szewnica oraz KGW Dąbrówka. Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski przyznał nagrodę specjalną dla KGW z Woli Rasztowskiej, a Burmistrz Tłuszcza dla Jasienicy.
Wyniki konkursu na wyjątkowe płody rolne „Skarby Powiatu Wołomińskiego 2018” przedstawiają się następująco:
Kategoria: zboża
I miejsce- Dariusz Lipiński z m. Wagan,
II miejsce- Zbigniew Gałązka z Jadowa,
III miejsce- Elżbieta Syrówka z m. Nadbiel.
Kategoria: rośliny okopowe
I miejsce- Teresa Rossa z Chrzęsnego,
II miejsce- Jan Banaszek z m. Józefin,
III miejsce- Dariusz Powierża z m. Myszadła.
Kategoria: warzywa i owoce
I miejsce- Grażyna Tymińska z m. Tuł,
II miejsce- Zdzisław Mędrzycki z Tłuszcza,
III miejsce- Bogdan Stępień z Poświętnego.
Kategoria: pozostałe uprawy
I miejsce- Aleksandra Ołdak- Jankowska z m. Ołdaki,
II miejsce- Bożena Markowicz z Tłuszcza,
III miejsce- Ewa i Cezary Rosa z Wólki Kozłowskiej.
Podczas dożynek odbył się konkurs „Wiedzy o BHP” podczas pracy rolniczej zorganizowany przez KRUS, w którym I miejsce zajęła Pani Barbara Szczęsna z m. Borucza, Leszek Zaręba z m. Wagan oraz Wiesław Balcerak z Białek. Starosta Wołomiński, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Tłuszczu Adama Kisiel wręczyli nagrody w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo” . W tym roku zaszczytne miano najaktywniejszego sołtysa i najaktywniejszego sołectwa przypadło równorzędnie sołectwom: Jarzębia Łąka i Jasienica oraz ich sołtysom: Włodzimierzowi Romańskiemu i Sebastianowi Białkowi.
Dożynki to również doskonała okazja, aby wyróżnić pszczelarzy. Andrzej Kruk – Prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Tłuszczu wręczył nagrody za propagowanie rozwoju pszczelarstwa na terenie Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz Pani Zofii Balcerak-Kuziak, Pani Urszuli Sienkiewicz oraz Panu Witoldowi Głuchowskiemu.

Wręczono również nagrody dla laureatek III Gminnej Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, którymi zostały:
I miejsce – Pani Marta Kmiołek (Mokra Wieś),
II miejsce – Pani Bogusława Szulich (Franciszków),
III miejsce – Pani Ewelina Stępień (Franciszków),
IV miejsce – Pani Jadwiga Zaręba (Wagan),
V miejsce – Pani Katarzyna Maciołek (Balcery).
W konkursie na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Tłuszcz” nagrody wręczył Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Bogdan Jusiński oraz Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Tadeusz Groszek. Nagrody zostały ufundowane przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w Tłuszczu na czele z Przewodniczącym Bogdanem Jusińskim.
W konkursie na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Tłuszcz” w kategorii „miasto” wyróżnieni zostali:
I miejsce: Pani Elżbieta Wojtyra, Pani Krystyna Orłowska oraz Pani Irena Pawlicka,
II miejsce: Pani Danuta Stasiak, Pani Aleksandra Skonieczna, Pani Anna Suchodolska, Pani Małgorzata Godlewska oraz Pani Małgorzata Gryz.

W kategorii „wieś” laureatami zostali:
I miejsce: Pan Marek Urbankowski, Pani Renata Siennicka- Ślusarz, Pani Elżbieta Krysik,
II miejsce: Pani Marzena Rawska, Pan Sławomir Tryc, Pan Rafał Ołdak, Pani Krystyna Miciukiewicz oraz Pani Jadwiga Parys.

Podczas Dożynek Powiatowo- Gminnych nie zabrakło stoisk organizacji i kół promujących produkty lokalne oraz wystawy plonów i płodów rolnych. Wzrok przykuwała wystawa płodów rolnych przygotowana przez Doradztwo Rolnicze Gminy Tłuszcz oraz plansze przedstawiające Sołtysów Dożynek, wyniki konkurów, odznaczonych rolników, gospodarstwa agroturystyczne, które przygotowało Doradztwo Rolnicze Gminy Tłuszcz na czele z Panią Mieczysławą Kaską wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

Na zakończenie uroczystości na scenie pojawił się Janusz Laskowski, który karierę piosenkarską rozpoczął w latach 60-tych. Znany jest jako wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna. Na Jego koncerty przychodzą przedstawiciele kilku pokoleń, wszyscy bawią się razem z Artystą śpiewając takie przeboje jak: „Beata z Albatrosa”, „Żółty jesienny liść” czy słynny przebój „Kolorowe jarmarki”, za które na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1977r. otrzymał nagrodę Dziennikarzy oraz nagrodę Publiczności.
Po jego koncercie, który zgromadził tłumy, publiczność została rozbawiona do łez przez Kabaret Moherowe Berety. Ostatnim występem tego wieczoru był koncert zespołu Bobi.
Głównymi organizatorami tegorocznych dożynek są Powiat Wołomiński, Gmina Tłuszcz oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
We współorganizację włączyli się: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Fundacja Akomodacja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Ab Ovo, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza.
Honorowym patronatem dożynki objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł również finansowo organizację dzisiejszych uroczystości. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął również Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
Za pomoc w organizacji dożynek dziękujemy Pani Mieczysławie Kasce, Państwu Apolonii i Tadeuszowi Sasinom, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Panu Marcinowi Ołdakowi wraz z członkami towarzystwa, pszczelarzom, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu, Panu Ignacemu Ołdakowi oraz Pani Aleksandrze Ołdak – Jankowskiej z Gospodarstwa Szkółkarsko – Ogrodniczego z Ołdaków za piękne rośliny na wystawę, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na czele z dyrektorem Rafałem Wiatrakiem, Ośrodkowi Pomocy Społecznej na czele z Panią Kierownik Katarzyną Rostek, pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie, Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

/Info/

Przemówienie Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

Obchodzimy dzisiaj uroczyście święto plonów naszej gminnej i powiatowej ziemi – dożynki. Jest to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi. Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pielęgnowana zaś jest naszą żywicielką.
Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiali.
Rolnictwo jest ściśle wpisane w rytm przyrody i tak bardzo od niej zależne. Determinacja i trud nieodmiennie towarzyszą pracy rolników. Podziękujmy dziś za to, co gospodarze z pól zdołali zebrać pomimo różnych przeciwieństw. Patrząc z radością na dożynkowy korowód, dziękuję też za kultywowanie tradycji, czego wyrazem jest dzisiejsze święto. Tradycja nas współtworzy, zakorzeniając nas w wartościach, które wyznawały i którymi żyły pokolenia naszych przodków. Były one świadome, że bez chłopskiej cierpliwości, uporu i niezachwianej nadziei, że zasiane ziarno zawsze plonuje, nie będzie człowieka ani narodu.
Życzę Wam rolnicy, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Szanujmy go i szanujmy tych dzięki którym go mamy. Niech najbliższy rok przyniesie Wam wiele radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech nasza ziemia przynosi obfite plony.
Życzę rolnikom godnych warunków do życia i pracy.
Dziękuję Wam Drodzy Mieszkańcy za podejmowanie wielu inicjatyw, dzięki którym tłuszczańska wieś pięknieje, a jej mieszkańcy zyskują atrakcyjne miejsce do realizacji wszelkich społecznych aktywności.
Szczęść Boże wszystkim rolnikom, a wszystkim Państwu życzę udanego świętowania.

1 165 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konwent Samorządowy wypowiedział się o programie „Mosty dla Regionów”.

Nowy most ma połączyć Jabłonnę z Łomiankami do 2025 roku. Jest to jeden z 21 mostów uwzględnionych w programie rządowym,...

Zamknij