ggg ggg ggg ggg

Finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego pod Patronatem Starosty Wołomińskiego

W ubiegły czwartek, 2 marca w hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego, w którym wzięło udział 6 drużyn ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wołomińskiego. Organizatorem konkursu była Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie oraz Międzyszkolny Klub Historyczny im. AK Ziemi Radzymińskiej.

Historia Polski obfituje w wiele wydarzeń, których znaczenia nie umniejszy upływ czasu, ani zapomnienie. Dzisiaj mają one często wymiar symboliczny, natomiast w przeszłości decydowały o tożsamości oraz przyszłości naszego narodu.
Niewątpliwie na trwałe w polską tradycję patriotyczną wpisał się wielki zryw narodowowyzwoleńczy w drugiej połowie XIX wieku, czyli Powstanie Styczniowe. Tradycja powstańczej walki stała się ważnym elementem naszej tożsamości i więzi narodowej.
Naszą uroczystość rozpoczęliśmy od wizyty na Cmentarzu Poległych, gdzie uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie odmówili modlitwę i zapalili znicze na grobie Ś.P. Leona Witkowskiego – porucznika weterana z 1863 r.
Następnie, o godzinie 11:00 w hali ROKiS rozpoczęliśmy finał konkursu pod przewodnictwem p. Jolanty Boguszewskiej. Na wstępie odśpiewano pieśń „Marsz Polonia”, którą wspólnie z nami zaśpiewała Alicja Kaczmarczyk, uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie.
Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. S. Pogonowskiego, p. Bernadetta Stwora powitała zaproszonych gości: p. Cezarego Wnuka – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego, p. Jarosława Lesiaka – Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie, p. Magdę Bilińską – Edukatora Muzeum Niepodległości, p. Mirosława Widlickiego – Prezesa Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, p. Jana Wnuka – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, p. Jerzego Bertę – Prezesa Koła ŚZŻAK „Rajski Ptak” w Radzyminie, Księdza Radosława Tkaczyka – Wikariusza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego, p. Damiana Mogielnickiego – Dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, p. Małgorzatę Zwolską – Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, p. Aldonę Torenc – Dyrektora LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, Księdza Kazimierza Szydło – Dyrektora LO im. Bł. Bronisława Markiewicza w Markach oraz Pułkownika Jerzego Stworę – byłego Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie.
Szczególne słowa powitania Pani Dyrektor skierowała do uczniów, wchodzących w skład drużyn biorących udział w finale konkursu oraz opiekunów drużyn, jak również kibiców szkół.
W dalszej części głos zabrał p. Władysław Kolatorski, który wyjaśnił zasady konkursu oraz powitał Szanowne Jury: Pana Mirosława Widlickiego oraz Pana Jana Wnuka w asyście Pani Małgorzaty Mierzejewskiej – Jaros.
Następnie rozpoczęto rozgrywki składające się z 15 kolejek zadań do rozwiązania. W trakcie rozgrywek czas publiczności umilały występy uczniów z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej. Utwór muzyczny pt. „Uwierz Polsko” wykonała Lena Wardakowska, uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Bronisława Markiewicza w Markach; utwór muzyczny pt. „Pytasz mnie” wykonała Zuzanna Jabłecka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie. Utwór muzyczny pt. „Mury” wykonali: Fryderyk Wardakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie oraz Lena Wardakowska, uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. B. Markiewicza w Markach. Na zakończenie utwory muzyczne: „Śpiewka 1920” oraz „Taki kraj” zaśpiewały: Joanna Karp oraz Małgorzata Szewczyk – uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie.
Wreszcie nadszedł czas na najbardziej oczekiwany punkt programu, czyli oficjalne ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów. Przewodniczący Jury p. Jan Wnuk wraz z p. Mirosławem Widlickim oraz Panią Dyrektor Bernadettą Stworą wręczyli nagrody drużynom, które zajęły miejsca na podium oraz drużynom, które zajęły miejsca od 4 do 6.
Następnie poproszono o wystąpienie wszystkich opiekunów grup, którzy dostali pamiątkowe dyplomy,
a także dyrektorów szkół, którzy odebralipodziękowania za udział w konkursie, nagrody ufundowane
przez Starostowo Powiatowe w Wołominie oraz przepiękne albumy ufundowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Na zakończenie gali konkursowej Pani Dyrektor Bernadetta Stwora pogratulowała wszystkim drużynom zaciętej walki oraz życzyła dalszych sukcesów. Wyraziła serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wzięli udział w finale konkursu.
W imieniu organizatorów konkursu Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania następującym osobom i instytucjom: Panu Staroście Adamowi Lubiakowi za objęcie konkursu patronatem honorowym. Władzom Starostwa Powiatowego w Wołominie, Dyrektorowi oraz pracownikom, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie, Władzom Muzeum Niepodległości, Towarzystwu Przyjaciół Radzymina za ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu konkursu. Dyrekcji Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie za możliwość zorganizowania finału w hali sportowej. Pani Joli Boguszewskiej z Biblioteki Miejskiej w Radzyminie za pomoc w poprowadzeniu konkursu. Panu Arturowi Lisowi – dyrektorowi Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za udostępnienie wystawy poświęconej Powstaniu Styczniowemu. Pani Agnieszce Wardakowskiej, która zawsze wspiera nasze inicjatywy. Cukierni „Kurek” z Nowych Załubic za zasponsorowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników.
– To dla nas radość i przywilej mieć wokół siebie takie osoby, współpracować z Państwem i czuć Wasze wsparcie dla naszych działań. Przyjmijcie państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę. Wielkie podziękowanie i wyrazy uznania należą się Panu Władysławowi Kolatorskiemu – pomysłodawcy oraz autorowi materiałów i pytań wykorzystanych podczas konkursu.

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
Z OKAZJI 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO:

I miejsce: Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.
Drużyna w składzie: Jan Rudajko, Grzegorz Bergiel, Jakub Olejnik. Opiekun: Małgorzata Mierzejewska-Jaros.

II miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Wołominie.
Drużyna w składzie: Bianka Andrzejewska, Maria Cymerman, Mateusz Sosnowski. Opiekun: Marta Igielska

III miejsce: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Bronisława
Markiewicza w Markach.
Drużyna w składzie: Kamil Biernacki, Maciej Mazur, Mateusz Gendek. Opiekun: Marek Tyburski

IV miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefan Pogonowskiego
w Radzyminie.
Drużyna w składzie: Alicja Kaczmarczyk, Wiktoria Matera, Wiktor Redlin. Opiekun: Iwona Jaworska

V miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie.
Drużyna w składzie: Aleksander Biernacki, Marek Dziewulski, Bartłomiej Czajkowski. Opiekun: Karolina Odelska

VI miejsce: Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
w Zielonce.
Drużyna w składzie: Martyna Wiśniewska, Patryk Białek, Filip Gołębiewski. Opiekun: Kamil Barbarski


Na koniec serdecznie dziękuję nauczycielom i młodzieży naszej szkoły za pomoc w organizacji konkursu. Szczególnie pani Mirosławie Góral, pani Katarzynie Tarnawskiej, pani Katarzynie Szewczyk oraz panu Stanisławowi Jaworskiemu, jak również uczennicom: Wiktorii Tladze, Amelii Świeszko i Agacie Humpie – powiedziała Pani Dyrektor Bernadetta Stwora.
/opr. Branżowa Szkoła I Stopnia w Radzyminie, foto: Amelia Świeszko/

322 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ferie w Brańszczyku 2023

Uczyli się, bawili i rozwijali podczas feryjnych zajęć. Przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku, przez trzy godziny dziennie chętne...

Zamknij