ggg ggg

ESA – Technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Edukacja, nie tylko młodzieży, ale też dorosłych, to klucz do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Dlatego instytut NASK, specjalizujący się w technologiach sieci komputerowych uruchomił projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Do ESA jest już podłączonych ponad 300 placówek.

Jedną z placówek, włączonych do projektu ESA, jest Zespół Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. W środę 9 października przedstawiciele szkoły spotkali się z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim i ekspertami NASK. Tematem była wspólna działalność różnych instytucji na rzecz wspólnego dobra, jakim jest czyste powietrze.

Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, walkę z zanieczyszczeniami powietrza może i powinna wspierać technologia. Program Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) pomaga wykorzystać nowoczesne urządzenia pomiarowe i technologie telekomunikacyjne do pomiarów zanieczyszczeń oraz do edukacji młodzieży i lokalnych społeczności na temat sposobów przeciwdziałania smogowi.

Internet na rzecz czystego powietrza

Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim korzysta z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jest to program Ministerstwa Cyfryzacji, realizowany przez NASK. W ramach OSE wszystkie szkoły w Polsce zyskują możliwość bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu z pakietem specjalistycznych usług bezpieczeństwa. Sieć OSE jest też wykorzystywana do przesyłania danych z urządzeń ESA.

„W szkołach, uczestniczących w programie, instalujemy mierniki stężenia pyłów zawieszonych. Rezultaty pomiarów są publikowane na stronie internetowej ESA i na ekranach, które instalujemy w szkołach. Dzięki temu na bieżąco można uzyskiwać informacje o tym jaka jest jakość powietrza” – mówi koordynatorka programu ESA w NASK Barbara Leśniczak.

Ponadto w ramach programu przygotowywane są materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, organizowane są konkursy i warsztaty dla lokalnych społeczności. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej ESA.

Drużyny smogowe

200 tys. uczniów polskich szkół w najbliższych trzech latach zostanie objętych programem edukacyjnym w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymują czujniki zanieczyszczenia powietrza, nauczyciele mogą skorzystać z profesjonalnych kart pracy i scenariuszy lekcji. W czasie wywiadówek już prawie 10 tys. rodziców zapoznało się z informacjami o smogu, jego przyczynach i sposobach przeciwdziałania zatruciu powietrza, a ponad 16 tysięcy dzieci wzięło udział w lekcjach o zanieczyszczeniu powietrza. W drogę ruszają „drużyny smogowe” – uczniowie rozwieszają plakaty i informują lokalne społeczności o problemie smogu pod hasłem „Weź nie truj!”.
W spocie, przygotowanym przez organizatorów projektu ESA, młodzi ludzie apelują do rodziców o działanie na rzecz zdrowego powietrza.
Projekt ESA jest realizowany przez NASK, Polski Alarm Smogowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, metropolię Poznań i PZU. Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Planowane jest poszerzanie programu we współpracy z gminami.

599 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
V Ostrowskie Forum Rozwoju

Dwa dni trwały obrady kolejnego, już piątego Ostrowskiego Forum Rozwoju. 2 października odbyły się wykłady i panele nt. Gospodarki 4.0,...

Zamknij