ggg ggg

Duszpasterskie, noworoczne spotkanie z przedstawicielami samorządu (22.01.2013)

J.E. biskup drohiczyński Antoni Dydycz spotkał się 16 stycznia 2013 r. z przedstawicielami samorządu. Na mszę świętą w kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Budziskach oraz spotkanie opłatkowe w gościnnym Liceum w Łochowie przybyli sołtysi z łochowskiego, sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego.

Najważniejszą częścią spotkania w Budziskach była msza święta, podczas której biskup drohiczyński Antoni Dydycz poprowadził Eucharystię i wygłosił słowa homilii. Witając przybyłych wraz z sołtysami dekanatów: łochowskiego, sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego, samorządowców i duszpasterzy, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli – ks. Marek Wróbel zainicjował modlitwę za zmarłych sołtysów jak np. sołtys wsi Łempice koło Ciechanowca Józef Łempicki zginął śmiercią tragiczną z rąk NKWD w 1945 r. Wiele dobrego robią sołtysi dla działalności kościoła w swoich środowiskach i o tym ks. proboszcz prosił pamiętać. W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii ks. bp Antoni Dydycz przypomniał potrzebę odwoływanie się chlubnych karat naszej historii, takich jak powstanie styczniowe,  które  wniosło wielki wkład w ugruntowanie tożsamości Polaków. Przypominał, jak bardzo wsi polskiej potrzeba pewności, poczucia, że jesteśmy we wspólnocie, oparcia w Jezusie Chrystusie i to służyć dopiero może rozwojowi wsi polskiej. Zaznaczył, że obecny 2013 r. jest ogłoszony ROKIEM WIARY. Rok ten będzie pokazaniem wiernym, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest, spotkanie z wydarzeniem z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Wiara jest darem, który trzeba na nowo odkrywać. Po to jest kościół, abyśmy mieli głębokie przekonanie, że jest ktoś, kto modli się za nas.
Prezes OSP Ryszard Gajewski odczytał modlitwę w intencji zmarłych sołtysów. Po zakończonych wspólnych modłach burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Suchenkiem podziękowali biskupowi za przybycie, za słowa homilii i przesłanie, które zawarł kierując je do zebranych na spotkaniu. Przedstawiciele łochowskiego samorządu zapewnili biskupa, że podczas tej Eucharystii doświadczono i zrozumiano wiele, a Polska potrzebuje od nich więcej.
Druga część spotkania odbyła się w LO w Łochowie, gdzie przy dzieleniu się opłatkiem wymieniona poglądy na obecny stan lokalnej rzeczywistości, a nawet padło nieco gorzkich słów o niezrozumieniu władz potrzeb mieszkańców, które wygłosił diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Antoni Sieczkiewicz. Składano sobie również życzenia, a po przygotowanym dla gości posiłku spotkanie zakończono.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

904 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste otwarcie nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (22.01.2013)

W dniu 19 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie  nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej  nr 3  w...

Zamknij