ggg ggg

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (22.01.2013)

W dniu 19 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie  nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej  nr 3  w Łochowie. Swoją obecnością zaszczycił uroczystość biskup drohiczyński Antoni Dydycz.


Sala gimnastyczna, boisko Orlik było długo oczekiwaną inwestycją, więc na uroczyste otwarcie obiektów sportowych przybyło wielu gości: Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Krzysztof Borkowski – poseł na Sejm RP, dr Czesława Kunkiewicz – Waligóra – radca ministra Edukacji Narodowej z córką, Wiesław Raboszuk – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego , Elżbieta Lanc – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego , Michał Strąk – dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej (słynna „Koszykowa”), Sylwester Grotkowski – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Witold Zdunek – prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Joanna Kaniuk – dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego w Siedlcach wraz z pracownikami, Krzysztof  Fedorczyk – starosta powiatu węgrowskiego wraz z członkami Zarządu i radnymi powiatowymi, służby powiatowe: Dariusz Maciąg- zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Bożena Gierej – naczelnik Wydziału Środowiska Rolnictwa i Budownictwa, Jerzy Dominik Kosiorek – dyrektor Rejonu Energetycznego Wyszków, Paweł Bednarczyk – burmistrz Tłuszcza, Dariusz Kokoszka – wójt Jadowa, Piotr Orzechowski – wójt Strachówki, Mieczysław Wójcik-przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu i jednocześnie wójt Stoczka, Jacek Kaczorowski – prezes Firmy „Ceprobud”, Ryszard Milewski – kierownik budowy, Jerzy Gadomski, Roman Furmaniak i Jacek Kalicki – inspektorzy nadzoru, wykonawca Orlika-  firma ANH Stanisław Dzięcioł, Krzysztof Krasnodębski – prezes Banku Spółdzielczego w  Łochowie, Robert Marczak- właściciel największej w gminie firmy „Robson” , Dariusz Denis –właściciel firmy przewozowej oraz pozostałych przedstawicieli biznesu i gospodarki oraz służby zdrowia i kultury, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów Bogusław Piątek, Ryszard Gajewski- przewodniczący Rady poprzedniej kadencji wraz z radnymi, którzy podjęli decyzje dotyczące tych  inwestycji, Andrzej Suchenek – przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie wraz  z radnymi obecnej kadencji, dyrektor ZOSS Eugeniusz Redman wraz z pracownikami  i dyrektorami placówek oświatowych  z terenu gminy Łochów, pracownicy Urzędu Miejskiego z burmistrz Urszulą Kalinowską, Maria Sawicka-Korzeniowska, Krystyna Wetoszka- skarbnik Gminy Łochów,  przedstawiciele policji łochowskiej i łochowskich jednostek  Straży Pożarnych, przedstawiciele Rady Rodziców, młodzież szkolna i pracownicy SP nr 3.

 

Program uroczystości był bardzo rozbudowany. Mimo niesprzyjającej pogody goście i gospodarze udali się na zewnątrz, by uroczyście dokonać przecięcia wstęgi na boisku wielofunkcyjnym Orlik. Po bardzo krótkim słowie wstępu burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła, wstęgę przecięli: J.E. biskup drohiczyński Antoni Dydycz, wojewoda Jacek Kozłowski, dr Czesława Kunkiewicz – Waligóra, czł. Zarządu Wiesław Raboszuk, poseł Krzysztof Borkowski, starosta Krzysztof Fedorczyk, radna sejmiku Elżbieta Lanc, burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł wraz z z-cą Urszulą Kalinowską oraz Marią Sawicką-Korzeniowską.
Do przecięcia wstęgi zapraszano również inne osoby – dyrekcję szkoły i najmłodszą przedstawicielkę – uczennicę Natalię.

 

Następnie J.E. biskup Antoni Dydycz wraz z miejscowymi przedstawicielami duchowieństwa odmówił krótką modlitwę oraz poświęcił obiekt. Po przejściu na salę gimnastyczną podobny skład gości, po krótkim wstępie na temat inwestycji dokonanym przez burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła, przystąpił do  historycznego przecięcia kolejnej wstęgi i poświęcenia sali. Wiele wesołości natomiast wywołała próba trafienia piłką do kosza przez władze samorządowe. Kolejnym punktem było zwiedzanie nowego obiektu, a następnie zaproszono wszystkich na hol szkoły, gdzie był czas na prezentacje i przemówienia oraz część artystyczną przygotowana przez uczniów.

 

Dyrektor szkoły  Paweł Gelbrecht podziękował władzom miasta, Radzie Miejskiej, a przede wszystkim burmistrzowi Marianowi Dzięciołowi zaoddanie tak pięknego i potrzebnego centrum sportowo – rekreacyjnego. Burmistrz otrzymał kosz kwiatów, a pozostali goście różę. Z-ca dyrektora Krystyna Dołowy odczytała otrzymane listy gratulacyjne m.in. od Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Minister Sportu Anny Muchy, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusza Sławeckiego oraz prezesa Waldemara Pawlaka.

 
Podczas uroczystości wręczono również Złote Krzyże Zasługi dla burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła za działalność na rzecz rozwoju Gminy Łochów oraz dla Janiny Pyźlak za działalność na rzecz lokalnej społeczności miejscowości Baczki. Burmistrz Marian Dzięcioł od 30 lat pracujący na rzecz społeczności, działacz Solidarności, radny od pierwszych wyborów samorządowych, następnie wybrany na funkcję burmistrza i aż do dziś pracujący dla Łochowa i prezentujący niezachwiany model  patriotyzmu. Pani Janina –  25 lat sołtys, 29 lat radna w gminie, 35 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej, a cały czas pracując dla swojej miejscowości Baczki. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia te przekazał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który został odznaczony przez  burmistrza Łochowa Honorowym Medalem Heleny i I.J. Paderewskich. Odznaczeniem jak mówił burmistrz Dzięcioł – o niezwykłej wadze dla łochowskiej społeczności. Burmistrz przedstawił też zasługi dla kraju oraz dla ziemi łochowskiej Heleny i I.J. Paderewskich.

 

O inwestycji i jej znaczeniu dla szkoły i społeczności mówili kolejni goście. Przekazywali również prezenty, oczywiście związane ze sportem, do wykorzystania przez młodzież i szkołę.
Z wielkim aplauzem zebrani przyjęli program artystyczny przygotowany przez uczniów. Było na wesoło, optymistycznie i sportowo. Piękny menuet w wykonaniu grupy tanecznej, piosenka o tym, że „Marzenia się spełniają” i o tym jak to zima jest zła. Kolorowy program uczniowskiego cyrku ogromnie się spodobał. Podziw wzbudziły pokazy gimnastyczne, a młodzi sportowcy wykonywali coraz bardziej skomplikowane ewolucje. Burzę oklasków zebrały małe, różowe cheerleaderki. Należy podkreślić wysiłek młodzieży i ich opiekunów i podziękować za piękny i różnorodny program artystyczny.
/Janina Czerwińska/

Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 3.

   Początki budowy szkoły wraz z salą sportową sięga roku 1996, kiedy to dostaliśmy pozwolenie na budowę Szkoły Podstawowej nr 3
w Łochowie. Szkoła czekała na dokończenie przez 8 lat poprzez budowę sali sportowej. W roku 2012 roku doczekaliśmy się zakończenia budowy.
   8 grudnia 2009 r. Gmina Łochów podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i otrzymaliśmy dofinansowanie z podziałem na lata: 2009 r.- 50 tys. ,2011 r. – 1 200 tys., 2012 r. – 100 tys.,.
   Wykonawcą sali sportowej było: Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „CEPROBUD” Spółka  z o.o.


Nadzór sprawowało: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o.- Pan Jerzy Gadomski. Roman Furmaniak, Jacek Kalicki
Powierzchnia netto sali oraz pomieszczeń zaplecza – 2 051,68 m2, kubatura – 16 125,80 m3, powierzchnia zabudowy 1 730,90 m2.
Całkowita wartość inwestycji 7 032,73 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 1 350 tys. zł.
W dniu 6 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole nr 3 w Łochowie”.


   W ramach inwestycji wyposażono również salę sportową w niezbędny sprzęt sportowy: do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz unihokeja. Sprzęt dostarczyła i zamontowała firma PESMENPOL Firma Produkcyjno-Handlowa z Trzemeśni. Zakupione zostanie również urządzenie czyszczące do sprzątania i konserwacji sali sportowej.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

   W roku 2012 (czwarte podejście do Orlika) Gmina Łochów realizowała inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt inwestycji to 1 150 000 zł. (koszt brutto). Źródła finansowania: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki- 669 000 zł (dotacja- 61,65 % kosztów kwalifikowanych zadania), budżet Województwa Mazowieckiego – 164 000 zł, budżet Gminy Łochów- 272 000 zł.
   W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową, boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną); boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19, 1m x 32, 1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową), budynek sanitarno-szatniowy – gotowe kontenery Orlik 2012, wykonano podest wejściowy z rampą dla niepełnosprawnych, wykonanie zadaszenia, wykonano oświetlenie kompleksu – 10 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. Nad w/w robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski.


   Adaptację projektu wykonało: Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” – Wrzesień z Giżycka, natomiast kompleks boisk wykonała firma ANH Dzięcioł Stanisław z Wołomina, nadzór inwestorski sprawowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LEF”, Białystok- Pan Andrzej Piecielski.

Galeria zdjęć

1 905 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
TALENTY WYSZKOWA (22.01.2013)

20 stycznia w odnowionej sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” odbył się koncert finałowy trzeciej edycji konkursu SUPERTALENT WYSZKOWA. W...

Zamknij