ggg ggg ggg ggg

Debata się odbyła, dyskusja też… ale zainteresowanie niewielkie

W ubiegły piątek 25 listopada o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu do publicznego wglądu ponownie wyłożono część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

 

dscf0640

 

W związku z rozpatrzeniem uwag na XXIV sesji Rady Gminy Zabrodzie w dniu 28.10.2016r. samorząd zdecydował o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie dotyczące obszaru z jedynego uwzględnionego wniosku podczas pierwszego przyjmowania projektu. Jest to obszar w Niegowie wzdłuż trasy S8, znany potocznie, jako ziemie PGR-u.
Projekt był dostępny od 24 listopada do 23 grudnia w urzędzie gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 7, w godzinach od 08.00 do 16.00.. W dniach 24 listopada -16 stycznia do wglądu wyłożona zostanie też prognoza oddziaływania na środowisko.
Na dyskusja publiczna dot. wzmiankowanego terenu dawnego PGR-u i nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami zaproszono mieszkańców w dniu 25.11.2016 r. na godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2. Samorząd reprezentował wójt Tadeusz Michalik, sekretarz gminy Zdzisława Bocian oraz kierownik referatu planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji Jan Getka. Sprawy dotyczące projektu wyjaśniał przedstawiciel warszawskiej firmy projektowej Bartosz Rosłan. Obecny też był przewodniczący Rady Gminy Janusz Pakuła i przewodniczący komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waldemar Maniecki.
Wójt gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik wraz z pracownikami przybliżył cel debaty i wcześniejsze działania podejmowane przez radę, samorząd i przyczyny ponownego wyłożenia projektu planu. W trakcie debaty głos zabrała mieszkanka Wysych oraz mieszkaniec miejscowości Gaju. Poruszali sprawy dotyczące ich nieruchomości, co, do których wcześniej złożone wnioski nie zostały przez radnych uwzględnione. Tereny te nie były przedmiotem debaty.
W trakcie spotkania do obecnie wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy Zabrodzie nie wniesiono uwag.
/Janina Czerwińska/

 

Galeria Zdjęć

2 097 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

Podczas ostatniego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, który odbył się 21 listopada w Stoczku samorządowcy dyskutowali na temat planowanej...

Zamknij