ggg ggg ggg

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

Podczas ostatniego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, który odbył się 21 listopada w Stoczku samorządowcy dyskutowali na temat planowanej reformy oświaty.

 

dscn3073

 

W spotkaniu oprócz samorządowców z powiatu węgrowskiego na zaproszenie przewodniczącego konwentu- Mieczysława Wójcika wzięli udział również wójtowie z powiatu wołomińskiego oraz wyszkowskiego.
O zmianach w prawie oświatowym oraz ich wpływie na funkcjonowanie oświaty, szczególnie na terenach wiejskich mówił Marek Olszewski- wójt gminy Lubicz (pow. toruński), przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, który współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Poniżej prezentujemy Państwu treść zajętego przez Konwent stanowiska w sprawie projektowanych zmian w prawie oświatowym.

„Podczas obrad Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, samorządowcy ,jako przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe negatywnie wypowiedzieli się na temat proponowanej przez Minister Edukacji Narodowej reformy.
Samorządowcy dostrzegając potrzebę głębokiej refleksji nad systemem oświaty w Polsce uważają, iż zmiany powinny dotyczyć głównie podstaw programowych, a tych dotychczas MEN nie przedstawiło. Nieznane są również projekty aktów wykonawczych niezbędnych do przeprowadzenia zapowiedzianej reformy.
Ponadto proponowane zmiany organizacyjne, a w szczególności likwidacja gimnazjów w tak krótkim czasie wprowadzą chaos nie tylko w systemie oświaty, ale prowadzić będą również do konfliktów wśród społeczności lokalnej.
Jednym z najbardziej nurtujących samorządowców problemów jest brak systemu finansowania proponowanych zmian. Koszty dostosowania infrastruktury spoczywać będą na gminach, które otrzymują na tyle niską subwencję, że muszą finansować bieżące utrzymanie szkół.
Warto również zaznaczyć, że sprzeczne z wszelkimi regułami jest przeniesienie roli decyzyjnej w kształtowaniu sieci szkolnej w gminie na kuratora oświaty, który de facto nie ponosi za swe decyzje jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zauważyli również, że reforma wprowadzana w pośpiechu w dodatku bez odpowiednich analiz oraz uwzględnienia postulatów wszystkich zainteresowanych stron może przyczynić się do obniżenia jakości kształcenia oraz standardów pracy szkoły.
W związku z powyższym stosunkiem głosów 9 do 1 Konwent zajął negatywne stanowisko w sprawie projektowanych zmian w prawie oświatowym.

Mieczysław Wójcik
Przewodniczący Konwentu
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego”

1 856 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
IX Festiwal Pieśni Maryjnej

19 listopada w Wąsewie odbył się IX Festiwal Pieśni Maryjnej,w którym wystąpiło ponad 50 wykonawców: chórów, zespołów i solistów.  ...

Zamknij