ggg

Co najmniej 31 kilometrów dróg rowerowych w Kobyłce do końca 2020 r.

Do końca 2020 r. w Kobyłce powstanie co najmniej 31 km dróg rowerowych. Układ obecnie realizowanych tras został zaplanowany już w 2014 roku.

W ramach spójnej sieci docelowo powstaną następujące trasy (w postaci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – jezdnych) dla rowerzystów:
1. trasa wschód – zachód – Załuskiego – Zagańczyka – Marecka – Dworkowa (ciąg powiatowy od granicy z Wołominem do granicy z Markami);
2. trasa północ-południe – Radzymińska – Kościelna – Napoleona – Poniatowskiego (od granicy z Radzyminem do granicy z Zielonką);
3. trasa Przyjacielska – Serwitucka (od węzła S8 do ul. Napoleona);
4. trasa wzdłuż linii kolejowej E75 – Warszawska – Ossowska – Nadarzyn – przejazd Kobyłka Ossów-wzdłuż linii kolejowej do Glinianek (od granicy z Wołominem do granicy z Zielonką);
5. trasa Orszagha – tunel PKP Kobyłka – Bohaterów Ossowa (od Załuskiego do granicy z Wołominem);
6. trasa Nadarzyn – Orzeszkowej (od Poniatowskiego do Bohaterów Ossowa);
7. trasa Kazimierza Wielkiego – Bolesława Chrobrego (od Radzymińskiej do granicy z Radzyminem);
8. trasa Hubala (od Poniatowskiego do granicy z Zielonką);
9. trasa 11Llistopada-Graniczna (od Załuskiego do Orszagha);
10. trasa Nadarzyńska DW 634 (od granicy z Wołominem do granicy z Zielonką);
11. trasa wzdłuż S8 (od Dworkowej do węzła S8 Kobyłka);
12. trasa Orląt Lwowskich – ulica bez nazwy – wiadukt PKP Kobyłka Ossów – Jasińskiego – ulica bez nazwy (od Nadarzyńskiej DW634 do Mareckiej);
13. trasa Kordeckiego (od Przyjacielskiej do Bolesława Chrobrego).
Trasy nr 1, 2, 3, 6, 8, 9 są już wybudowane lub będą wykonane w całości do końca 2018 r., dzięki temu rowerzyści jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z ponad 14 km bezpiecznych dróg rowerowych. Pozostałe trasy o łącznej długości ponad 17 km będą wybudowane do końca 2020 r. Kolejne 3,5 km ścieżek rowerowych powstanie w chwili modernizacji drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Nadarzyńska), która jest obecnie projektowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Na wszystkie wymienione odcinki poza tymi, które wybudują inwestorzy zewnętrzni (PKP PLK – tunel i wiadukt wraz z drogami dojazdowymi, przy których są zaprojektowane ścieżki, GDDKiA – trasa S8, MZDW – DW634) Miasto Kobyłka pozyskało środki zewnętrzne w łącznej wysokości ok. 21,06 mln zł. Były to zarówno środki unijne przyznane w 2 wygranych konkursach w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz środki krajowe (ul. Hubala). Miasto będzie się ubiegać również o dotacje dla odcinków, które obecnie są jeszcze w fazie projektowania.
Trasa nr 4 została zaprojektowana wzdłuż linii kolejowej z wykorzystaniem gminnych pasów drogowych lub terenów należących do PKP. Skorzystanie z działek kolejowych zostało uzgodnione podczas wielu spotkań z przedstawicielami kilku spółek z grupy PKP.
Ścieżki wybudowane w Kobyłce (również ta wzdłuż linii kolejowej) łączą się z ciągami projektowanymi i budowanymi w gminach sąsiednich. Dzięki ponadlokalnej strategii, przemyślanym działaniom i współpracy międzygminnej mieszkańcy będą mogli bezpiecznie poruszać się ciągami rowerowymi i dojechać wprost do Warszawy.
Budowa dróg rowerowych w Kobyłce ma charakter kompleksowy. Podczas realizacji ścieżki w danej ulicy równocześnie budowana jest kanalizacja deszczowa, przebudowywana infrastruktura energetyczna oraz wykonywana nowa nakładka asfaltowa. Wprowadzana jest też nowa organizacja ruchu, często wykraczająca poza bezpośredni obszar inwestycji.

/Dagmara Wałaszek
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miasta Kobyłka/

2 961 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pożegnaliśmy Żołnierza Armii Krajowej mjr Józefa Roguszewskiego

Odchodzą kolejni Żołnierze Armii Krajowej. We wtorek, 24 lipca 2018 r. w Rybienku Leśnym, odbył się pogrzeb majora Józefa Roguszewskiego...

Zamknij