ggg

Co dalej z obwodnicą Łochowa ?

W ubiegłym tygodniu burmistrz Robert Gołaszewski wziął udział w dwóch spotkaniach jakie zorganizowała w Warszawie senator Maria Koc. Pierwszym z nich była wizyta w mazowieckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Oprócz burmistrza Gołaszewskiego w rozmowach udział wzięli: wicestarosta powiatu węgrowskiego Marek Renik, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Gąsiorek oraz zastępca wójta gminy Sadowne Marcin Gręda. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowali dyrektor Jarosław Wąsowski i jego zastępca Leszek Sekulski. W trakcie spotkania senator Maria Koc podziękowała GDDKiA za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i poprosiła samorządowców o przedstawienie najważniejszych potrzeb i problemów, jakie są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie. Marek Renik i Marcin Gręda zgłaszali konieczność przebudowy głównego skrzyżowania DK50 z drogą powiatową i drogami gminnymi w centrum Sadownego oraz ewentualnej budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej w kierunku Broku. Wstępnie po dyskusji z dyr. Marcinem Gąsiorkiem zatwierdzono zaproponowaną przez projektantów koncepcję włączenia drogi powiatowej w Barchowie w DK50 (gm. Łochów). W dyskusji padały też pytania o stan realizacji inwestycji już rozpoczętych. Burmistrz Gołaszewski podziękował za zakończoną budowę chodnika dla pieszych w Gwizdałach i przekazał informację, że obecnie gmina Łochów ma już wszystkie potrzebne uzgodnienia do zakończenia procesu wydania decyzji środowiskowej na przebudowę odcinka DK62 w Kamionnie. W zamian otrzymał odpowiedź, że jeśli tylko decyzja środowiskowa będzie wydana i prawomocna, to GDDKiA ogłosi przetarg na realizację tego zadania.
Jeszcze przed południem tego samego dnia senator Maria Koc i burmistrz Gołaszewski w Ministerstwie Infrastruktury rozmawiali z wiceministrem Rafałem Weberem na temat budowy obwodnicy Łochowa i ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK50 od Łochowa, poprzez gminę Jadów, aż do Strachówki. Minister potwierdził, że obwodnica jest ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych i ma zapewnione finansowanie. Nie znalazła się w rządowym programie budowy Stu Obwodnic, ponieważ prace nad jej kształtem są już zaawansowane, a wspomniany program Stu Obwodnic zawiera inwestycje nowe, które dopiero się rozpoczną. Na skutek planowanej obecnie przez rząd budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej GDDKiA jest zmuszona jeszcze raz przeanalizować i zmienić parametry obwodnicy Łochowa. W związku z tym złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej planowane jest na przełomie 2020/2021 r. Burmistrz prosił ministra o maksymalne skrócenie tego czasu ze względu na to, że obwodnica jest oczekiwana przez mieszkańców od kilkunastu lat, a wyznaczenie jej ostatecznego śladu jest niezbędne do ponownego rozpoczęcia opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie obowiązujące Studium jest z 2003 roku i bez jego aktualizacji gmina nie może dokonywać koniecznych zmian planów zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości. Minister Rafał Weber podkreślił, że termin realizacji budowy obwodnicy Łochowa jest bezpośrednio uzależniony od ilości potencjalnych protestów na etapie wydawania decyzji środowiskowej. To właśnie one wpływają na czas realizacji zadania.
/UM Łochów/

613 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tłuszcz!

W dniu 12 marca 2020r. uczestniczyłem w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, po którym zwołałem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas...

Zamknij