ggg ggg ggg

„Chcę, żeby Wołomin był wielki. O takim Wołominie marzę”

– Te słowa wypowiedziała przy aplauzie zgromadzonych mieszkańców i gości, obejmująca drugą kadencję burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Padły one tuż po ślubowaniu, które odbyło się w miniony poniedziałek, 19 listopada podczas I Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, inaugurującej kadencję 2018-2023.

SONY DSC

W ubiegły poniedziałek, punktualnie o godzinie 12:00 w obecności tłumnie przybyłych gości, wołomińskiego duchowieństwa i mieszkańców, otwarcia pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, dokonał radny-senior Paweł Rozbicki.
(Komisarz Wyborczy w Warszawie zwołał inauguracyjną sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Wołominie na kadencję 2018-2013 w celu złożeniu ślubowania przez radnych oraz nowo wybranego burmistrza).
Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych przez p. Pawła Rozbickiego, głos zabrał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie Henryk Oleksiak, który następnie, wraz z wiceprzewodniczącą MKW Teresą Urbanowską dokonał wręczenia aktów nominacji wyłonionym w październikowych wyborach radnym oraz Pani Burmistrz.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w nowej, pięcioletniej kadencji w wołomińskiej Radzie Miejskiej zasiądą: Aneta Adamus, Edyta Babicka, Agata Bochenek, Karol Cudny, Andrzej Fuśnik, Beata Gomse, Marek Górski, Robert Kobus, Agnieszka Koza, Ryszard Madziar, Janusz Mirowski, Katarzyna Pazio, Dorota Penger, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Paweł Rozbicki, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Maria Wytrykowska oraz Magdalena Zych.
Ceremonia wręczenia aktów nominacji odbyła się przy owacyjnych brawach publiczności i serdecznych słowach ze strony przewodniczących MKW, którzy radnym-elektom życzyli owocnej i przyjemnej pracy na rzecz Wołomina.
W imieniu komisji uhonorowano także Andrzeja Żelezika, radnego-seniora minionej już kadencji, któremu po siedmiu kadencjach pracy w Radzie Miejskiej, przyszło w tym roku z woli wyborców złożyć mandat. Panu Andrzejowi podziękowano za wieloletnią pracę piękną ikoną, wykonaną przez lokalnych artystów i zapewnieniem ze strony burmistrz Elżbiety Radwan, że jego doświadczenie wciąż będzie potrzebne wołomińskiemu samorządowi.
Rękodzielniczy upominek od Miejskiej Komisji Wyborczej otrzymała również sama burmistrz Elżbieta Radwan (była nim okolicznościowa ceramika z podobizną marszałka Piłsudskiego).
Szczególnie oczekiwanym momentem ubiegłoponiedziałkowych obrad była oczywiście ceremonia złożenia ślubowania przez Panią Burmistrz i Radnych, poprzedzona błogosławieństwem księdza dziekana.
– To jest taki moment, kiedy można wyrazić swoją wdzięczność i radość. Razem tu na tej sali, my wszyscy – radni, burmistrz i urzędnicy będziemy pracować, żeby nasz Wołomin rozwijał się w sposób jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze bardziej dobry, aby przed nami były same sukcesy – mówiła tuż po złożeniu ślubowania burmistrz Elżbieta Radwan, a następnie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do jej reelekcji.
– Za każde dobro dziękuję i zapraszam każdego z Was do współpracy. Dziękuję Mieszkańcom, którym bardzo zależy żeby w Wołominie panowało dobro i pokój, żeby nie było przykrych sytuacji tylko same sukcesy. Otwieram serce, otwieram głowę i wszystko na współpracę. Chcę, żeby Wołomin był wielki, o takim Wołominie marzę – powiedziała burmistrz Elżbieta Radwan, a jej słowa wzbudziły owacyjne brawa zgromadzonych. Burmistrz Wołomina podczas swojego exposé, przedstawiła też nazwiska osób, które w kadencji 2018-2023 obejmą najważniejsze kierownicze stanowiska w magistracie. Co prawda, powierzenie funkcji Skarbnika Marcie Maliszewskiej a Sekretarza Gminy Małgorzacie Izdebskiej wydawało się oczywiste, niemniej pewną niespodzianką dla mieszkańców może być obsada stanowisk Zastępcy Burmistrza. (Pierwszym wiceburmistrzem Wołomina zostanie Dariusz Szymanowski, a drugim wiceburmistrzem Łukasz Marek).
Na zakończenie swojego wystąpienia, burmistrz Elżbieta Radwan pozostawiła najważniejsze podziękowania dla osób najbliższych – rodziny i przyjaciół. Szczególnie wzruszającym momentem były słowa wdzięczności skierowane pod adresem dotychczasowej wiceburmistrz Wołomina Edyty Zbieć, a obecnie już Burmistrza-Elekta sąsiedniej Kobyłki. – Rozmawiałam z mieszkańcami Kobyłki, oni naprawdę na Ciebie tam bardzo liczą. Na to, że odmienisz Kobyłkę. Edyta masz wyzwanie. Wołomin już się uśmiechnął, czekamy na uśmiech Kobyłki – mówiła Elżbieta Radwan wyrażając nadzieję na zacieśnienie przyjaźni pomiędzy dwiema sąsiednimi gminami w nadchodzącej kadencji. Edyta Zbieć nie pozostała dłużna i również wygłosiła laudację na cześć Elżbiety Radwan, określając ją mianem najlepszego burmistrza w historii Wołomina, oraz zapewniając, że w najbliższych latach będzie sporo wspólnych kobyłkowsko-wołomińskich inwestycji i inicjatyw.
W serdecznej atmosferze ogólnego przekonania, że nadchodzą dobre czasy dla Wołomina, zakończyła się uroczysta część posiedzenia a po przerwie przyszedł czas na podjęcie pierwszych ważnych decyzji.
Wraz z powołaniem komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023.
W głosowaniu tajnym, 14 głosami poparcia, przy 7 wstrzymujących został nim jedyny zgłoszony do tej funkcji kandydat – Marek Górski, doświadczony samorządowiec, wieloletni radny. – Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, żeby nasze miasto rozwijało się, kwitło, było coraz piękniejsze – mówił tuż po wyborze nowy Przewodniczący podkreślając, że liczy na współpracę ze wszystkimi radnymi i mieszkańcami.
Podczas ubiegłoponiedziałkowej Sesji dokonano również wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Czternastoma głosami poparcia, przy siedmiu wstrzymujących się została nim Katarzyna Pazio. (Wybór II Wiceprzewodniczącego odłożono na najbliższą przyszłość).
Ostatnią ważną decyzją podjętą podczas pierwszej Sesji było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina. Radni większością głosów zdecydowali, iż w nowej kadencji pensja Elżbiety Radwan wynosić będzie 10.620 zł (w tym wynagrodzenie zasadnicze: 4800 zł, dodatek funkcyjny: 2100 zł, dodatek specjalny: 2760 zł i dodatek za wieloletnią pracę 960 zł).
Przyłączając się do gratulacji i okolicznościowych życzeń dla wołomińskich samorządowców obejmujących nową kadencję dodajmy, iż uroczyste posiedzenie uwieńczono poczęstunkiem okazałym tortem od spółek gminnych i pamiątkową, wspólną fotografią.
(Czy tak serdeczna atmosfera rzeczywiście utrzyma się przez pięć najbliższych lat, czas pokaże).

/R.S. Lewandowski/

3 870 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczystość z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI celebrowana w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

Obchody z okazji Święta Niepodległości w WKU w Wyszkowie odbyły się nieco wcześniej, bo 9 listopada 2018 r. (piątek) w...

Zamknij