ggg ggg ggg ggg

Uroczystość z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI celebrowana w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

Obchody z okazji Święta Niepodległości w WKU w Wyszkowie odbyły się nieco wcześniej, bo 9 listopada 2018 r. (piątek) w formie uroczystej zbiórki kadry, pracowników wojska, współpracującymi z WKU samorządowcami i gośćmi.

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęto od uroczystego posadzenia „Dębu Niepodległości”, który umiejscowiono w centralnej części niewielkiego skweru przed Wyszkowską Komendą Uzupełnień. Każdy z gości oraz uczestników miał swój wkład w tym historycznym momencie: wbicie łopaty, rzucenie grudy ziemi. Tą część uroczystości udokumentowano wspólnym pamiątkowym zdjęciem wokół maleńkiej jeszcze sadzonki.
Druga część zbiórki odbyła się już wewnątrz budynku WKU i z udziałem pocztu sztandarowego WKU w składzie: ppor. M. GIEREK, ppor. A. SEROKA, ppor. K. GORCZYŃSKI. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku ppłk Leszkowi Wieczorkowi – Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień przez prowadzącego mjr Roberta Dymerskiego. Następnie został odegrany i odśpiewany przez zebranych hymn państwowy. W zbiórce udział wzięli m.in.: z-ca burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska, wójtowie: Paweł Kołodziejski (gmina Rząśnik), Adam Rachuba (gmina Pokrzywnica), Mirosław Boruc – prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wyszkowie, Stanisław Dymek – przedstawiciel starostwa wyszkowskiego, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” Grażyna Kalinowska, Sylwester Raniszewski – prezes Związku Piłsudczyków w Wyszkowie.
Z kilkoma słowami zwrócił się do obecnych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie ppłk Leszek Wieczorek, a mówiąc o obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przypomniał jeszcze jedną datę- 100 –lecie powołania administracji wojskowej. Odczytał również list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Uczestnicy obchodów zostali zaproszeni do obejrzenia specjalnego filmu przygotowanego przez pracowników WKU na temat uwarunkowań historycznych odzyskania niepodległości przez Polskę.
W drugiej części spotkania zostały wręczone medale, odznaczenia i wyróżnienia nadane z okazji 100-lecia.
Medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadane decyzją MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28.06.2018 r. za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim z okazji Święta Wojska Polskiego otrzymali:
SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
– BOŚ Jacek,
– SĘPKOWSKI Janusz.
BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
– UNGROWSKI Karol.

W dowód uznania za pomoc, współpracę i życzliwość na rzecz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie z wyrazami szacunku ppłk Leszek Wieczorek wyróżnił pamiątkowym Medalem:
– kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO,
– Jana MROCZKOWSKIEGO,
– Adama RACHUBĘ,
– Jerzego BAUERA,
– Grażynę KALINOWSKĄ,
– Marka CHROBOTA,
– mjr Roberta DYMERSKIEGO,
– mjr Agnieszkę KRYSTMAN.

Komendant WKU mianował na wyższy stopień wojskowy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Wojska Polskiego w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 15 sierpnia 2018 r. następujące osoby:

– na stopień SIERŻANTA PODCHORĄŻEGO REZERWY:
plut. pchor. rez. Stanisława JASTRZĘBSKIEGO,
kpr. pchor. rez. Jerzego BAUERA,
na stopień: SIERŻANTA REZERWY: st. kpr. rez. Waldemara BRZOSTKA,
na stopień STARSZEGO SIERŻANTA: sierż. Wojciecha DECEWICZA.

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Święta Niepodległości w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant WKU mianował z dniem 11 listopada 2018 r. na stopień KAPRALA REZERWY:
– st. szer. rez. Marka MŁYŃSKIEGO,
– st. szer. rez. Pawła KOŁODZIEJSKIEGO.

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Święta Niepodległości, w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych i osiągnięciem bardzo wysokich wyników w szkoleniu i wykonywaniu zadań, a także w dyscyplinie wojskowej, na stopień KAPRALA REZERWY mianowani z dniem 11 listopada 2018 r.: zostali:
st. szer. rez. Aleksandra KUJAWA oraz st. szer. rez. Kamil TOLAK.

Listem gratulacyjnym z „honorowym wpisem do kroniki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, jako zasłużony pracownik” wyróżnieni zostali: Danuta GÓRAL, Ireneusz PIOTROWSKI, Hanna HYRYCZ.
Nagrodę pieniężną decyzją MON otrzymali pracownicy: Karol UNGROWSKI, Katarzyna DORSZ, Jacek BOŚ, Janusz SĘPKOWSKI, Edyta FALKIEWICZ-KOSKO, Aneta PANEK, Danuta GÓRAL, Joanna PUJER, Katarzyna DAWIDZKA, Hanna HYRYCZ, Monika POSTEK, Ireneusz PIOTROWSKI.
Za wzorową służbę i pracę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wyszkowie, dokonania zawodowe, pełne zaangażowanie w realizację zadań służbowych, dziękując za dotychczasowy wysiłek Wojskowy Komendant Uzupełnień Pan ppłk Leszek Wieczorek wyróżnił

– nagrodą pieniężną:
mjr Agnieszkę KYSTMAN,
Pana Karola UNGROWSKIEGO,
Panią Katarzynę DOSZ,
Pana Jacka BOŚ,
Pana Janusza SĘPKOWSKIEGO,
Panią Edytę FALKIEWICZ-KOSKO,
Panią Anetę PANEK,
Panią Danutę GÓRAL,
Panią Joannę PUJER,
Panią Katarzynę DAWIDZKĄ,
Panią Hannę HYRYCZ,
Panią Monikę POSTEK,
Pana Ireneusza PIOTROWSKIEGO.

– pochwałą:
ppor. Mariusza GIERKA,
ppor. Artura SEROKĘ,
ppor. Kamila GORCZYŃSKIEGO,
Panią Monikę MARCINKIEWICZ,
Pana Łukasz SZYDLIKA.

Po wręczeniu wyróżnień i odczytaniu decyzji zostały złożone gratulacje, a przedstawiciele nagrodzonych podziękowali za docenienie ich pracy i zasług. Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

/Janina Czerwińska/

5 029 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody Święta Niepodległości 2018 w Wyszkowie

11 listopada stał się szczególną datą dla Polaków w całym kraju. W Wyszkowie bogaty i różnorodny program obchodów nie dotyczył...

Zamknij