ggg ggg

Piękna wakacyjna idea (31.07.2012)

W piątek 27 lipca 2012 r., na terenie wyszkowskiego Ośrodka MONAR, odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt „Piękno w nas i wokół nas”. Inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży z powiatu wyszkowskiego oferuje możliwość aktywnego spędzenia wakacji.    Podczas spotkania inauguracyjnego odbyło się uroczyste powitanie dzieci i rodziców uczestniczących w projekcie. Do współpracy przy spotkaniu integracyjnym zostali...

Więcej

Wakacyjna sesja Rady Miejskiej w Wyszkowie (31.07.2012)

Lipiec uważany jest za czas urlopów i wakacji jednak nie przez wyszkowskich radnych. Na kolejną XXV sesję zwyczajna, która odbyła się 26 lipca przygotowano 11 punktów i zaproponowano 4 zmiany. Radni również dopisali – obecnych było 20 i 1 usprawiedliwiony. W punkcie zapytania poruszono wiele spraw. Zmiany na PKP związane z perspektywami rozwoju, o których mówił z-ca burmistrza Adam Mróz skutkujące (o ile zostaną wdrożone) nową...

Więcej

Budynek po byłej szkole w Kamieńczyku zatętni życiem (24.07.2012)

Władze gminy Wyszków i Fundacja „W dobrą Stronę”, która zamierza utworzyć w budynku byłej szkoły w Kamieńczyku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, finalizują rozmowy.   Gmina Wyszków prowadzi rozmowy z Fundacją „W dobrą stronę” na temat utworzenia w budynku byłej szkoły w Kamieńczyku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Rozmowy są już bardzo zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że lada dzień podpisana zostanie trzyletnia umowa...

Więcej

Turystyczny weekend w Wyszkowie (10.07.2012)

7 lipca 2012 odbyła się Gra Miejska: Eskapada Wyszków 1502-2012, zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Wyszkowie. Gra rozpoczynała lipcowy kalendarz atrakcji i spędzenia wolnego czasu skierowany do mieszkańców i turystów pod wspólnym tytułem: Wyszków zaprasza na weekend. Gra była kolejną imprezą zorganizowaną w roku jubileuszu 510 lat lokacji miasta Wyszkowa. Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie...

Więcej

Nagrody, dyplomy i mnóstwo ciepłych słów (03.07.2012)

Gratulacjom i uściskom rąk nie było końca podczas uroczystego gminnego zakończenia roku szkolnego 2011/2012, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie. Spotkanie w dniu 29 czerwca było okazją do podsumowania rocznej pracy, nagrodzenia najlepszych uczniów, złożenie podziękowań pedagogom i nauczycielom. W gościnne progi szkoły w Lucynowie przybyli goście serdecznie witani przez dyrektor Elżbietę Królikowską:...

Więcej

21 za … absolutorium burmistrzowi Wyszkowa udzielono! (03.07.2012)

Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie podczas XXIV zwyczajnej sesji w dniu 28 czerwca podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyszkowa. Przy obu uchwałach głosowali jednomyślnie i jednogłośnie – 21 radnych ZA „Według mojej oceny i nie tylko wykonanie budżetu oceniamy na 4+. Nie był to łatwy rok, ale nas...

Więcej