ggg
maj10

...

Więcej
Uroczystość w Mękalinach – 15. rocznica nadania imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” szkole w Knurowcu
kw.26

Uroczystość w Mękalinach – 15. rocznica nadania imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” szkole w Knurowcu

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Mękalinach w obecności uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości przy udziale pocztów sztandarowych odbyła się uroczystość rocznicowa nadania imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” Szkole Podstawowej w Knurowcu. W uroczystości udział wzięli: prof. Andrzej Kukwa z rodziną, Wójt Gminy Brańszczyk – Wiesław Przybylski z pracownikami, Przewodnicząca Rady Gminy Brańszczyk – Ewa...

Więcej
kw.21

...

Więcej
Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka
kw.21

Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzona została koncepcja budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 440108W w miejscowości Trzcianka na odcinku od istniejącego chodnika do działki nr ew. 270/8 oraz od działki nr ew. 222/1 do działki nr ew. 38. Długość chodnika wyniesie ok. 2,1 km. Wykonawcą projektu była firma „GO-ROAD” PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH Magdalena Gołoś z...

Więcej
Wręczono nagrody w konkursie „Ojczyzna codziennie” dla uczniów szkół Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
kw.21

Wręczono nagrody w konkursie „Ojczyzna codziennie” dla uczniów szkół Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 kwietnia odbyło się wręczenie nagród w konkursie patriotycznym „Ojczyzna codziennie” dla uczniów szkół rolniczych MRiRW. W wydarzeniu wziął udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wraz z sekretarzem stanu Anną Gembicką, którzy osobiście wręczali dyplomy oraz gratulowali zwycięzcom. Konkurs „Ojczyzna codziennie” został ogłoszony jako kolejny, realizujący ideę...

Więcej
Zakończenie wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk
kw.13

Zakończenie wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk

Na terenie naszej gminy zakończyła się realizacja zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie...

Więcej