ggg ggg
ggg ggg
Kwi24

...

Więcej
Kwi16

...

Więcej
Kwi16

...

Więcej
Kwi16

...

Więcej
Kwi16

...

Więcej
,,TYLE SOŁTYS MOŻE, ILE WIEŚ POMOŻE”
Kwi16

,,TYLE SOŁTYS MOŻE, ILE WIEŚ POMOŻE”

Wieczorem w środę dn. 27 marca 2019 r. w Sołectwie Równe odbyło się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Równem. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przedstawiciele Powiatu Wołomińskiego w osobach: P. Magdaleny Suchenek, P. Piotra Borczyńskiego, Wójta Gminy Strachówka P. Piotra Orzechowskiego, Radnej Gminy Strachówka P. Ewy Zbrzeźniak, Pracownika Obsługi Rady Gminy Strachówka P. Elżbiety Bujalskiej,...

Więcej