ggg ggg ggg
Jednomyślne absolutorium – prognostyk  dobrej współpracy na nadchodzący rok?
lip08

Jednomyślne absolutorium – prognostyk dobrej współpracy na nadchodzący rok?

We wtorek 30 czerwca odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2014 rok, udzielając burmistrzowi jednomyślnego absolutorium. Podczas ubiegłotygodniowych obrad (trzeba przyznać, że sprawnie poprowadzonych przez wykazującego coraz większe doświadczenie na stanowisku przewodniczącego Zbigniewa Jabłońskiego) radni z uwagą wysłuchali pozytywnej oceny Regionalnej...

Więcej
Zarząd Powiatu Wołomińskiego skarży do prokuratury byłego starostę Piotra Uścińskiego!!!
lip02

Zarząd Powiatu Wołomińskiego skarży do prokuratury byłego starostę Piotra Uścińskiego!!!

W ubiegłoponiedziałkowy ranek, 29 czerwca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, wicestarosta Adam Łossan przedstawił oświadczenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego, w sprawie złożenia do Prokuratury Rejonowej w Wołominie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego starostę Piotra Uścińskiego. Jak wynika z treści poniedziałkowego oświadczenia, Zarząd Powiatu Wołomińskiego działając na podstawie art. 304 kodeksu...

Więcej
Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium
lip01

Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium

Za absolutorium zagłosowało 15 radnych przy 2 wstrzymujących się. 24 czerwca 2015 r. odbyła się X sesja Rady Powiatu Wyszkowskiego, gdzie jednym z punktów sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za 2014 r. Następnie radni podjęli uchwałę dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wyszkowskiego za 2014 r. Większość radnych uznała, że sprawozdanie, jak i...

Więcej
Młodzież z Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny i Ziemi Cudu nad Wisłą nagrodzona !!!
cze24

Młodzież z Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny i Ziemi Cudu nad Wisłą nagrodzona !!!

W ubiegły piątek, 19 czerwca w Ossowie, uroczyście wręczono nagrody zwycięzcom pierwszej edycji konkursu historycznego „Bitwa Warszawska 1920”. Laureatów swoją obecnością zaszczyciła pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka legendarnego rotmistrza Witolda Pileckiego.   Patronat nad konkursem objęła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, a także poseł Mariusz Błaszczak i deputowany do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski....

Więcej
Gmina Dąbrówka nawiązuje partnerskie stosunki z zagranicą…
cze24

Gmina Dąbrówka nawiązuje partnerskie stosunki z zagranicą…

Już w najbliższy piątek, 26 czerwca wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski spotka się z przedstawicielami jednego z Rejonów Miasta Mińsk, którzy przyjadą do gminy w celu podpisania umowy partnerskiej o współpracy. Oczekiwana wizyta delegacji samorządowców z Białorusi, będzie kolejnym ważnym krokiem na drodze nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy gminą Dąbrówka, a siostrzaną jednostką samorządu terytorialnego, położoną w granicach...

Więcej
Radni jednomyślnie za absolutorium dla burmistrza Pawła Bednarczyka…
cze24

Radni jednomyślnie za absolutorium dla burmistrza Pawła Bednarczyka…

We wtorek 16 czerwca odbyła się piąta sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu, podczas której czternastu radnych obecnych na sali obrad jednomyślnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Burmistrz Paweł Bednarczyk może być dumny z wykonania budżetu i zrealizowanych inwestycji. Biorąc pod uwagę bardzo dobry stopień realizacji ubiegłorocznego planu dochodów i wydatków,...

Więcej