ggg ggg ggg ggg
Rekordowe dofinansowania dla Gminy Tłuszcz!
cze26

Rekordowe dofinansowania dla Gminy Tłuszcz!

...

Więcej
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!
cze26

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!

25 czerwca Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz informacji o stanie mienia Gminy, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i...

Więcej
Tragiczna śmierć wiceburmistrza Wołomina Roberta Makowskiego
cze26

Tragiczna śmierć wiceburmistrza Wołomina Roberta Makowskiego

Nadal trudno w to uwierzyć. W wyniku ubiegłoczwartkowej nawałnicy zginął wiceburmistrz Wołomina Robert Makowski. Miał 54 lata. W miniony czwartek, 21 czerwca w wyniku tragicznego wypadku zmarł zastępca burmistrza Wołomina Robert Makowski. Poniósł śmierć w nawałnicy, która po południu przeszła nad województwem mazowieckim. Według doniesień, które dotarły do Urzędu Miejskiego w Wołominie późnym wieczorem, Robert Makowski zmarł w...

Więcej
Burmistrzowi Ząbek udzielono absolutorium
cze26

Burmistrzowi Ząbek udzielono absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki jednym z najważniejszych punktów obrad była sprawa udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu na 2017 rok. Radni byli niemal jednomyślni. Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 radnych, a tylko jeden wstrzymał się od głosu. Pozytywne opinie wydały również wcześniej analizujące budżet na 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ząbki....

Więcej
Burmistrz Krzysztof Chaciński otrzymał absolutorium pomimo negatywnego wniosku Komisji Rewizyjnej
cze26

Burmistrz Krzysztof Chaciński otrzymał absolutorium pomimo negatywnego wniosku Komisji Rewizyjnej

16 głosami „za”, przy 3-ech „wstrzymujących się” Rada Miejska w Radzyminie udzieliła absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu za 2017 rok i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzymin za ubiegły rok. Niewątpliwie, kwestia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, stanowiła najważniejszy punkt porządku obrad 51. Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, która odbyła się w...

Więcej
Stowarzyszenie RADZYMIN NOWE POKOLENIE przedstawiło 15-letni plan dla Radzymina
cze26

Stowarzyszenie RADZYMIN NOWE POKOLENIE przedstawiło 15-letni plan dla Radzymina

W ubiegły piątek, 22 czerwca w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca działalność Stowarzyszenia „Radzymin Nowe Pokolenie”. Przypomnijmy, iż „Radzymin Nowe Pokolenie” wystartowało jako komitet wyborczy w roku 2014, jednak trzeba pamiętać, że organizacja ta zrzesza osoby, które swoją działalność społeczną i publiczną zaczęły często wiele lat wcześniej. Założyciele RNP to Krzysztof...

Więcej