ggg
ggg
ggg ggg
Spotkanie ws. małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej
lipiec06

Spotkanie ws. małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 30 czerwca, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, miała miejsce I Rada Techniczna ws. tzw. małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie rozwiązań projektowych dla wspomnianego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 627. Udział wzięli m.in. przedstawiciele firmy projektującej Mosty Gdańsk Sp. z o.o., GDDKiA, PKP, PGE, dyrektorzy oddziałów MZDW w Czerwinie i...

Więcej
XXXVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
lipiec06

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 24 czerwca br., w trybie zdalnym, odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda. Radni przyjęli Protokół Nr XXXVI/2021 z poprzedniej Sesji Rady Powiatu. Głównym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2020 rok. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza...

Więcej
Zmiana w dyżurach aptek
lipiec02

Zmiana w dyżurach aptek

Szanowni Państwo informujemy, że zmianie uległy dyżury aptek: Dyżur 4 lipca 2021 r. w godz. 9.00-16.00 będzie pełnić Apteka Dbam o zdrowie, ul. Kościuszki 24 w Ostrowi Mazowieckiej. Od godz. 16.00 w niedzielę 4 lipca, do godz. 9.00 w poniedziałek, dyżur pełnić będzie Apteka Dbam o zdrowie ul. 3 Maja 38 w Ostrowi Mazowieckiej Biuro Strategii i Promocji Starostwo Powiatowe w Ostrowi...

Więcej
Strażak roku Powiatu Ostrowskiego 2021
czerwiec22

Strażak roku Powiatu Ostrowskiego 2021

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Strażak roku powiatu ostrowskiego 2021” Kapituła Konkursowa w składzie: Zbigniew Chrupek (Starosta Ostrowski), Józef Rostkowski (Wicestarosta), st. bryg. Janusz Iwanowski (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej), dh Andrzej Wyszogrodzki (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrowi Mazowieckiej), dh Eugeniusz Bogucki (Członek...

Więcej
Burmistrz Jerzy Bauer z absolutorium
czerwiec22

Burmistrz Jerzy Bauer z absolutorium

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej może się cieszyć. Ostatnia XXV sesja Rady Miasta, która odbyła się 16 czerwca 2021 r. zakończyła się dla burmistrza Jerzego Bauera pozytywnym rezultatem dorocznych głosowań związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miasta za 2020 r. i sprawozdania z wykonania budżetu, a następnie uzyskaniem absolutorium oraz otrzymaniem wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie Miasta za 2020 r. Podczas...

Więcej
Jubileusz 100. urodzin mieszkanki Ostrowi Mazowieckiej
czerwiec15

Jubileusz 100. urodzin mieszkanki Ostrowi Mazowieckiej

Setne urodziny obchodziła niedawno mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej Zofia Burniewicz. Dostojną Jubilatkę 11 czerwca odwiedziła delegacja miejskiego i wojewódzkiego samorządu. Kwiaty, gratulacje i prezenty wręczyli: burmistrz Jerzy Bauer, Kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marcin Grabowski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Reluga. Pani Zofia jest...

Więcej