ggg ggg ggg
Dożynki Brańszczyk
sie01

Dożynki Brańszczyk

...

Więcej
Piknik Sportowo-Rekreacyjny
lip25

Piknik Sportowo-Rekreacyjny

...

Więcej
Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Nowy Brańszczyk i Białebłoto-Kurza
lip25

Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Nowy Brańszczyk i Białebłoto-Kurza

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie Brańszczyk” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 975 000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 3 811 435,57 zł. W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni drogi gminnej nr 440127W w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Białebłoto-Kurza oraz rozbudowę drogi gminnej nr 67W w miejscowości Nowy...

Więcej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk
lip18

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk

Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji na terenie naszej gminy. Firma ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z Kobyłki zrealizuje przedmiot zamówienia za kwotę 812 910,00 zł brutto. Inwestycja polega na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brańszczyk: ul. Jana Pawła II, dz. nr 359/1, 359/2, 490, ul. Przyjemna dz. nr 362, ul. Nadbużna, dz. nr 471,ul. Chopina dz. nr 47, 103/33,...

Więcej
Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium
lip11

Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium

29 czerwca 2023 r. odbyła się najważniejsza w bieżącym roku sesja Rady Gminy Brańszczyk – 14 głosami ZA, bez wstrzymujących się i przeciwnych głosów Wiesław Przybylski wójt gminy otrzymał absolutorium. Podczas sesji radni przyjmowali informacje zawarte w Raporcie o stanie gminy za 2022 r. i głosowali za udzieleniem wotum zaufania. Następnie po przyjęciu uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz...

Więcej
Noc Świętojańska
cze27

Noc Świętojańska

Noc Świętojańska, nazywana również Nocą Kupały to wiekowe polskie święto, które ma swoje korzenie w dawnych obrzędach słowiańskich, obchodzone jest w okolicach przesilenia letniego. Przystań nad Bugiem w Brańszczyku, z jego malowniczym nadbużańskim krajobrazem, stwarza idealne miejsce do kultywowania tej tradycji. 24 czerwca, w sobotni wieczór, zgodnie ze zwyczajem rozpoczęliśmy od zapalenia ogniska sobótkowego. Ogniska w obchodach...

Więcej