ggg ggg
ggg ggg
ESA – Technologia i edukacja razem w walce ze smogiem
Paź08

ESA – Technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Edukacja, nie tylko młodzieży, ale też dorosłych, to klucz do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Dlatego instytut NASK, specjalizujący się w technologiach sieci komputerowych uruchomił projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Do ESA jest już podłączonych ponad 300 placówek. Jedną z placówek, włączonych do projektu ESA, jest Zespół Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. W środę 9 października przedstawiciele...

Więcej
V Ostrowskie Forum Rozwoju
Paź08

V Ostrowskie Forum Rozwoju

Dwa dni trwały obrady kolejnego, już piątego Ostrowskiego Forum Rozwoju. 2 października odbyły się wykłady i panele nt. Gospodarki 4.0, wyzwań, jakie niesie położenie miasta przy drodze ekspresowej S8 i Via Baltica; 3 października to był czas Forum Młodzieżowego, czyli wykłady nt. zawodów przyszłości i nowych metod recyklingu. Hasło przewodnie tegorocznego Ostrowskiego Forum Rozwoju brzmiało: W kierunku nowych możliwości. Dyskusja...

Więcej
Czy wybierzemy posła z Wyszkowa?
Paź08

Czy wybierzemy posła z Wyszkowa?

Jeszcze rok temu pracował Pan jako kierownik wyszkowskiego KRUS-u. Dziś jest Pan Starostą Powiatu Wyszkowskiego. Jaki to był rok dla Pana i powiatu wyszkowskiego? Zmienił się znacznie ciężar gatunkowy zadań, przed którymi staję; jest jeszcze większa odpowiedzialność za ludzi, za podejmowane decyzje. Bez wątpienia moje życie przez ostatni rok znacznie przyspieszyło. Zresztą podobnie jak dynamika powiatu wyszkowskiego. Był to na pewno...

Więcej
Robert Szydlik: czarny koń tych wyborów
Paź08

Robert Szydlik: czarny koń tych wyborów

...

Więcej
30 lat Zamek – Dom Polonii w Pułtusku otwiera swoje serce i podwoje dla Polonii i Polaków z całego świata oraz mieszkańców Pułtuska i Polski
Paź01

30 lat Zamek – Dom Polonii w Pułtusku otwiera swoje serce i podwoje dla Polonii i Polaków z całego świata oraz mieszkańców Pułtuska i Polski

Wywiad z dyrektorem Zamku – Domu Polonii w Pułtusku Michałem Kisielem ... KURIER W…: We wrześniu bieżącego roku była bardzo piękna uroczystość tu w Zamku – Domu Polonii w Pułtusku – 30 lecie Stowarzyszenia…? Dyrektor Michał Kisiel: …. „Wspólnota Polska”, a tak naprawdę Domu Polonii w Pułtusku, bo Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powstało rok później, a my byliśmy własnością Towarzystwa Łączności z Polonią...

Więcej
Pomoc finansowa dla Strażaków
Paź01

Pomoc finansowa dla Strażaków

25 września 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się uroczyste podpisanie 43 umów ze Strażą Pożarną na kwotę ponad 5,3 mln zł. W uroczystości wziął udział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Anna Król Prezes WFOŚiGW w Warszawie oraz Bogdan Łasica Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. ... Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dotyczy zakupu 6 wozów bojowych, sprzętu...

Więcej