ggg ggg
ggg ggg

Burmistrz Jerzy Bauer podsumował kadencję

Przy wypełnionej po brzegi sali kinowej burmistrz Jerzy Bauer mówił o zrealizowanych w ostatnich czterech latach inwestycjach oraz zmianach, jakie wprowadził, a także o planach na najbliższe lata. Wśród przybyłych na spotkanie, które odbyło się 6 września znalazł się senator RP Robert Mamątow oraz przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Kierownik Kelegatury w Ostrołęce Marcin Grabowski.

 

Odnosząc się do budżetu miasta, który systematycznie rośnie od 2015 roku burmistrz wskazał na znaczący wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). – To oznacza rozwój gospodarczy – powiedział burmistrz i podkreślił, że rozpoczynając kadencję postanowił, że środki własne, płynące z różnych źródeł muszą być dźwignią, tzw. wkładem własnym dla środków zewnętrznych.
W ciągu mijającej kadencji do miasta trafiło prawie 45 mln złotych pozyskanych z różnych źródeł i na różne projekty. Dzięki nim w mieście, m.in. rewitalizowane są zabytkowe obiekty oraz powstają nowe miejsca pod działalność kulturalną. Burmistrz wymienił szereg działań, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój miasta. To m.in. zrealizowane inwestycje, w tym drogowe oraz rozszerzenie oferty dla mieszkańców.

Najważniejsze zadania zrealizowane przez Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka w latach 2015-2018:

Inwestujemy w drogi
• W latach 2015-2018 przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe ponad 14 mln złotych.
• Zrealizowaliśmy 37 ulic: Kościuszki, Leśną, Makuszyńskiego, Oficerską, Parcelacyjną, Przeskok, Sucharskiego, Sztarka, Wiosenną, Zagłoby, Bursztynową, Bielską, Szpitalną, Kameralną, Kukiela, Orzeszkowej, Poprzeczną, Rodziewiczówny, Spacerową, Targową, Traugutta, Żeromskiego, Saperską, Artyleryjską, Gosiewskiego, Pogodną, Lechonia, Surowskiego, Matejki, Zachodnią, Piłsudskiego, Wiatraczną, Morcinka, Miszewskiego,
• 63 Roku (wspólnie z powiatem), Podstoczysko (zakończenie jesienią br.), Łączną (zakończenie jesienią br.).
• Poprawiliśmy znacząco stan chodników, parkingów i oświetlenia ulicznego.
• Utworzyliśmy ok. 450 nowych miejsc parkingowych, m.in. przy szpitalu, cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej, naprzeciwko ZS nr 1 przy ul. Rubinkowskiego (wspólnie z powiatem).
• Wybudowaliśmy nowe oświetlenie przy 18 ulicach.
• Podjęliśmy współpracę z GDDKiA w zakresie zaprojektowania drogi dojazdowej od węzła Podborze do obecnego wiaduktu na ul. Lubiejewskiej oraz II części drogi dojazdowej wzdłuż obwodnicy, od wiaduktu na ul. Lubiejewskiej do węzła Różan.
• Podjęliśmy współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie planowanego remontu drogi wojewódzkiej 627: Małkińska, 3 Maja, S. Grota-Roweckiego, Lubiejewska, Stacyjna oraz w sprawie budowy tzw. małej obwodnicy.
• Przygotowaliśmy koncepcje nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez: przebicie drogi od ul. Partyzantów do ul. Trębickiego; budowę drogi pomiędzy ul. Małkińską a ul. Broniewskiego (wzdłuż rowu melioracyjnego); doprojektowanie drogi dojazdowej wraz z nową drogą w dawnym ciągu kolejowym od ul. Lubiejewskiej do ul. Różańskiej.


• Przygotowaliśmy dokumentację na budowę ciągu drogowego ulic Prusa – Lubiejewska, z rondem przy Sądzie Rejonowym oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Warchalskiego.
• Zaplanowaliśmy budowę ul. Kolejowej i Żale (wspólnie z gminą Ostrów Mazowiecka).

Tworzymy inwestycje
• Wybudowaliśmy wielofunkcyjny obiekt Omega przy ulicy Trębickiego – boisko-lodowisko.
• Pozyskaliśmy środki na remont zabytkowego budynku Jatek w wysokości 3,5 mln złotych oraz kolejne 3,5 mln złotych na remont tzw. Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada.
• Powołaliśmy instytucję kultury o charakterze muzealnym – Muzeum Dom Rodziny Pileckich, prowadzoną wspólnie przez Miasto oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Po 10 latach zakończyliśmy problematyczną sprawę centrum handlowego przy ul. Mieczkowskiego – w wyniku czego do budżetu wpłynęło 3,4 mln złotych za działkę, na której zlokalizowany jest budynek.
• W Starym Lubiejewie zakończyliśmy bardzo dużą inwestycję w efekcie czego powstał nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.


• Wykonaliśmy dokumentację na remont stadionu przy ul. Warchalskiego.
• Przygotowaliśmy koncepcję na modernizację i rozbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej.
• Przeprowadziliśmy II etap remontu kina Ostrovia, pozyskaliśmy środki na III etap.
• Wybudowaliśmy 3 siłownie plenerowe oraz pierwszy street workout park.

Rozszerzamy ofertę
• Znacząco wzrosła frekwencja na seansach filmowych po remoncie sali kinowej.
• Z lodowiska w sezonie zimowym skorzystało prawie 20 tys. osób.
• Poszerzyliśmy ofertę miejskich jednostek – MOSiR, MDK, Biblioteki i Muzeum.
• W SP 2 utworzyliśmy oddział sportowy.
• Podczas wakacji przedszkola miejskie w szerszym zakresie prowadzą zajęcia dla dzieci.
• Do kalendarza wydarzeń wpisaliśmy takie wydarzenia jak: Święto Rotmistrza Pileckiego, 3×3 Quest, Ostrowską Galę Sportów Walki, Festiwal Moda na Folklor, Festiwal Ostrowski Styl.
• Wprowadziliśmy pilotażowy projekt wynajmu skuterów elektrycznych na terenie Ostrowi, który realizowany jest we współpracy z okolicznymi gminami.

Zmieniamy otoczenie
• Z inicjatywy mieszkańców zrealizowaliśmy dwie edycje Budżetu Obywatelskiego, trzecią właśnie rozstrzygnęliśmy – przy ul. Szkolnej powstał plac zabaw „Topolowy Zakątek”, w trakcie realizacji jest plac zabaw przy ul. Widnichowskiej „Plac pełen radości”.
• Rozpoczęliśmy dialog ze środowiskiem biznesu i instytucji tworząc wydarzenie pn. Ostrowskie Forum Rozwoju.
• Uzyskaliśmy I miejsce w dwóch kategoriach – Najskuteczniejsi i Najaktywniejsi w subregionie ostrołęckim, jako beneficjenci środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
• Przekształciliśmy prawo użytkowania wieczystego działek, będących w dyspozycji SM Nasz Dom we własność.
• Decyzję o wyborze Gwiazdy Wieczoru Dni Ostrowi oddaliśmy w ręce Mieszkańców.

245 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Rodzina dla Niepodległej”

Dnia 5 października 2018 o godz. 18.00 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbył się koncert patriotyczny, pt:...

Zamknij