ggg ggg
ggg ggg

Budżet gminy Radzymin na 2019 rok uchwalony

W środę, 2 stycznia odbyła się trzecia Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni przyjęli uchwałę budżetową na 2019 rok. Uchwalony budżet przewiduje dochody na poziomie 158 mln zł. Wydatki wyniosą 167 mln zł, z czego na inwestycje zaplanowano 37 mln zł.

Podczas pierwszej w tym roku Sesji, radni przyjęli Budżet Gminy Radzymin na rok 2019.
Pomimo długiej dyskusji, podczas której szereg merytorycznych uwag, a także konkretnych wniosków, mogących służyć realizacji dodatkowych, oczekiwanych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych przedstawił radny Marek Brodziak, większość radnych opowiedziała się po stronie pierwotnych propozycji burmistrza. Za budżetem zgodnym z projektem, opublikowanym przez burmistrza Krzysztofa Chacińskiego w listopadzie, zagłosowało 16 radnych, przy jednym sprzeciwie i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Zgodnie z przyjętym budżetem, gmina Radzymin ma w tym roku osiągnąć najwyższe w historii dochody, które wyniosą 158 198 503,00 zł. (Z tego: dochody bieżące: 137 868 503,00 zł, dochody majątkowe: 20 330 000,00 zł).
Natomiast wydatki ustalono w wysokości 167 251 085,00 zł. (Z tego: wydatki bieżące: 129 509 300,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 37 741 785,00 zł). Deficyt budżetu opiewa na kwotę 9 052 582,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi ze sprzedaży obligacji w kwocie 9 052 582 zł.
Jak wskazano w uzasadnieniu do uchwały planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2019 r. wyniesie 55 563 648,50 zł i stanowił będzie około 35,12 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast łączna kwota przypadających na 2019 r. rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, która stanowi wartość 4 747 418 zł, stanowić będzie 3 % planowanych dochodów budżetu.
Bardzo istotne wartościowo inwestycje jedynie częściowo finansowane będą zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Na rok 2019 planuje się emisję obligacji o wartości 12 200 000 zł przy rozchodach z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 3 147 418 zł.
– To budżet kontynuacji. Realizujemy te zadania, które zapoczątkowaliśmy w 2014 roku. Ten obrany kierunek, został przez mieszkańców wysoko oceniony w minionych wyborach samorządowych – wskazuje burmistrz Krzysztof Chaciński i zapewnia: – Będziemy dalej inwestować w oświatę, budowę systemów odwodnieniowych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz modernizację dróg. W budżecie na rok 2019 przewidzieliśmy na ten cel ponad 37 mln zł. To kwota bardzo wysoka i zbliżona do rekordowego roku poprzedniego, gdy wydatki majątkowe przekroczyły 40 milionów, chociaż jeszcze kilka lat temu rzadko przekraczały 10 mln zł.
Wśród kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji w 2019 r. burmistrz Radzymina wymienia, m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej w Radzyminie w ul. Kossaka, Szlacheckiej, Wyszyńskiego; budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Dybowie w ul. Napoleońskiej, Myśliwskiej, Szwoleżerów, Litewskiej, Rycerskiej; projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Sierakowie; projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ciemnem; budowę wodociągu w Rudzie – etap 2.
W ramach inwestycji drogowych powstanie: ulica Sikorskiego w Cegielni – etap 1 (od Jana Pawła II do Polnej); ul. Szkolna w Słupnie – etap 2 (od Spokojnej do Żeromskiego); ul. Działkowa w Łosiu – etap 2 (do ulicy Jaworowej); ul. Wierzbowa w Radzyminie, ul. Koliski w Radzyminie; ul. Curie-Skłodowskiej w Radzyminie; ścieżka rowerowa i chodnik w ul. Wołomińskiej w Radzyminie; ścieżka rowerowa i chodnik wraz z odwodnieniem w ul. Jana Pawła II od Marek do Radzymina do ul. Maczka. Gmina przygotowuje też projekty drogowe na kolejne lata: ul. Nowa w Radzyminie i Cegielni, ul. Zwycięska, Szwoleżerów i Myśliwska w Radzyminie i Starym Dybowe; Droga Północna, ul. Strażacka – Rogowskiego w Mokrem; ul. Komunalna w Radzyminie. Ponadto, burmistrz zapowiada: rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Nadmie; wymianę oświetlenia ulicznego na LED, oświetlenie: Radzymin ul. Akacjowa, Zielna; Słupno ul. Sąsiedzka i Przyjazna; Cegielnia ul. Promykowa, drogi powiatowe w Rudzie i Borkach; rewitalizację domu ogrodnika w Parku Czartoryskiej; rewitalizację Parku Czartoryskiej i skweru przy ul. Polnej; budowę boiska ze sztuczną murawą przy ul. Wołomińskiej 3 (Mazur); modernizację placu zabaw w Cegielni; dofinansowanie budowy nowego komisariatu w Radzyminie oraz rozbudowę sieci monitoringu.
/opr. R.L./

336 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy Marek Brodziak zostanie nowym wiceburmistrzem Radzymina?!?

Pytanie o to, kto zastąpi Jarosława Grendę na stanowisku I Zastępcy Burmistrza Radzymina na razie pozostaje otwarte, niemniej burmistrz Krzysztof...

Zamknij