ggg ggg ggg

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BARCHOWIE

5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów (odcinek od linii kolejowej nr 6 do drogi krajowej nr 50, dz. ew. 653 w Barchowie).

Wykonawcą został Inżynieria Adampol Adam Michalik, adres: ul. Spacerowa 3, 05-280 Adampol. Wartość zadania opiewa na kwotę 2.228.881,02 zł brutto z terminem realizacji 31 lipca 2020 r.
Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem sprawował będzie Łukasz Skolimowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, adres: ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce, za cenę 11.000,00 zł brutto.

/Info/

630 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
VII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 3 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się VII sesja Rady Powiatu....

Zamknij