ggg ggg
ggg ggg

Bomba w magistracie, czyli…Ćwiczenia E-UM 2018

W dniu 12 października br. o godz. 14:15 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, odbyły się widowiskowe ćwiczenia przeciwpożarowe wraz z ewakuacją pracowników.

Scenariusz ćwiczeń przypominał fabułę filmu sensacyjnego. W holu budynku UMiG Radzymin na drugim piętrze, osoby oczekujące na spotkanie z władzami Gminy potrąciły plecak pozostawiony przez nieznaną i nieustaloną osobę pod krzesłami w holu. Po krótkiej chwili z plecaka zaczął wydobywać się gryzący dym oraz nastąpił wyciek nieznanej substancji (prawdopodobnie chemicznej i żrącej). Sekretarka niezwłocznie informuje burmistrza oraz inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i spraw przeciwpożarowych wraz z pracownikiem w/w stanowiska. Pracownicy Urzędu podejmują działania gaśnicze za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica proszkowa). Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i P-poż. uruchamia alarmową sygnalizację przeciwpożarową. Następnie, powiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu Państwową Straż Pożarną (PSP zostało poinformowane o praktycznej ewakuacji Urzędu Miasta w Radzyminie, zgodnie z planem ewakuacji).
Na podstawie analizy sytuacji pożarowej burmistrz wraz z inspektorem ds. p.poż. i ZK podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji całego budynku Urzędu.
Pierwsza przybyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Radzymina udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuując na zewnątrz budynku sekretarkę i pracownika, poszkodowanych podczas wstępnego gaszenia nieznanej substancji w następstwie pożaru.
– Założeniem ćwiczeń była ewakuacja pracowników i interesantów znajdujących się w budynku, podczas znalezienia pakunku, w którym stwierdzono obecność pocisku artyleryjskiego i wystąpienie wycieku nieznanej substancji chemicznej w następstwie pożaru, powstałego na skutek poruszenia pozostawionego pakunku w holu budynku UMiG Radzymin.
Zdarzenie miało miejsce w holu budynku na II piętrze o godz. 14:15. O godz. 14:17 o zdarzeniu został powiadomiony inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i spraw przeciwpożarowych wraz z dyżurnym Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. O godz. 14:18 inspektor powiadamia straż pożarną i służby ratownicze. Pożar był trudny do ugaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym – dalszy jego rozwój sprawił, że niezbędna była ewakuacja obiektu, która odbyła się zgodnie z postanowieniami Planu – relacjonuje organizator i koordynator ćwiczeń, inspektor ds. Obrony Cywilnej, Obronności, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej asp. szt. Dariusz Dąbkowski.
Celem ćwiczeń było: doskonalenie współdziałania służb OSP, PSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego, podczas prowadzonych działań ratowniczych, praktyczne sprawdzenie poziomu wyposażenia i wyszkolenia zastępów do działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie systemu alarmowania jednostek PSP i OSP oraz innych służb, organizacja ewakuacji, współpraca ze służbami porządkowymi i gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz sprawdzenie realności przyjętych procedur i ocena stopnia ich realizacji.
W ćwiczeniach E-UM 2018 wzięły udział następujące służby ratownicze: OSP Radzymin; PSP Wołomin; OSP St. Załubice; OSP Zawady; Pogotowie Ratunkowe; Pogotowie Gazowe; Policja WRD Wołomin; Policja KP Radzymin.
Oceniającymi i Obserwującymi ćwiczenia byli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Wiesław Drosio; Naczelnik Wydziału Operacyjnego mł. bryg. Marcin Żwirkowski; Z-ca Dowódcy JRG Wołomin st. kpt. Edward Szymankiewicz; Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie Paweł Kaczmarczyk; Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie Monika Lao; Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Wołominie asp. Szt. Marcin Zdunek.

Po zakończeniu ćwiczeń, w sali konferencyjnej ratusza odbyło się spotkanie z władzami Gminy i Obserwatorami, na którym omówiono ćwiczenia i ich przebieg. Ćwiczenia zostały ocenione, jako bardzo udane i sprawne. Następnej tak widowiskowej akcji, zgodnie z przepisami możemy się spodziewać za dwa lata.

/asp. sztab. Dariusz Dąbkowski, R.L.
foto: Stowarzyszenie Warszawska Grupa Luka&Maro/

334 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezwykłe, wzruszające spotkanie z krewnymi „Inki” w radzymińskiej „Stalowej Jedynce”!

W poniedziałek, 1 października 2018 r. w radzymińskiej „Stalowej Jedynce” miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Pojawili się w niej goście, którzy...

Zamknij