ggg

Dumna ze swoich absolwentów, z dobrymi widokami na przyszłość – Huczne obchody jubileuszu najsłynniejszej szkoły powiatu wołomińskiego… (06.11.2012)

,,Przeszło, nie minęło” – pod takim hasłem w sobotę, 20 października, w obecności licznie przybyłych z kraju i zza granicy absolwentów, przyjaciół, gości i przedstawicieli władz odbyły się oficjalne obchody 60-lecia Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie. Szkolny Jubileusz zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Radzymińskiej, którą koncelebrował absolwent Technikum Terenów Zieleni –...

Więcej

Na 34-te urodziny zostałem zatrzymany przez tajną policję SB i przewieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej… – wspomina pan Waldemar Lau

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. M. Pisarka w Radzyminie, w ramach zajęć szkolnego Koła Historycznego „Wiarus” realizują projekt edukacyjny „Z kart historii najnowszej Polski’’. Celem programu jest ocalenie od zapomnienia wspomnień osób walczących o lepsze jutro dla naszej ojczyzny pod sztandarami Solidarności. Redakcja „Kuriera W” objęła patronat medialny nad tym szczytnym przedsięwzięciem. Dziękując za Solidarność,...

Więcej

Radni zadecydowali o dokończeniu budowy skrzydła przychodni… (06.11.2012)

W ostatni poniedziałek października Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę umożliwiającą remont niszczejącego, pustego skrzydła przychodni zdrowia. Obiekt ma być oddany do użytku za… dziesięć lat. Podjęta podczas ostatniej sesji uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokończenie budowy skrzydła przychodni zdrowia oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla kompleksu budynków SPZ ZOZ Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920...

Więcej

Wciąż bezimienne Rondo Braci Dudzińskich… (06.11.2012)

26 marca 2010 roku Rada Miejska w Radzyminie przyjęła uchwałę, na mocy której położone u zbiegu ulic: Kardynała Wyszyńskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej rondo, otrzymało zaszczytne imię Braci Dudzińskich. Okazuje się jednak, że owo skrzyżowanie do dziś pozostaje bezimienne, bowiem decyzja rajców nie została zrealizowania. Ta sprawa stała się już smutną tradycją naszej gazety. Zbliża się kolejny 11 listopada, kolejne Święto...

Więcej

Sprawnie i merytorycznie (06.11.2012)

Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej przebiegała bez zbytnich zakłóceń. Radni podejmując uchwały na sesji w dniu 25 października doprecyzowywali pytaniami wcześniejsze ustalenia poczynione podczas prac w komisjach. Najważniejszymi uchwałami są te dotyczące inwestycji i oczywiście pieniędzy, a ściślej mówiąc sposobów pokrycia deficytu. Podobnie jak podczas sesji w Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka deficyt ma zostać sfinansowany z...

Więcej