ggg
ggg ggg
Dzień Sołtysa 2021
Mar16

Dzień Sołtysa 2021

Sołtysi to szczególni przedstawiciele lokalnych społeczności, którzy są bezpośrednimi reprezentantami swoich wspólnot. O ich zaangażowaniu powinniśmy pamiętać wszyscy, szczególnie w dniu ich święta, które w Polsce obchodzone jest 11 marca. Przez ostatnie cztery lata Powiat Węgrowski organizował Kongresy Sołtysów, na których oprócz interesujących prelekcji, była przestrzeń do wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń. W tym roku z...

Więcej
PKN Orlen poinformował o rezygnacji z budowy stacji paliw w centrum miasta
Mar16

PKN Orlen poinformował o rezygnacji z budowy stacji paliw w centrum miasta

Budowa stacji paliw w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja, vis a vis kościoła pw. WNMP, od początku budzi kontrowersje. Od czasu wpłynięcia wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, Burmistrz Miasta informował o negatywnym stanowisku wobec tych planów. Sprzeciw wobec budowy stacji wyraziły strony postępowania, dwukrotnie negatywne stanowisko zajęła Rada Miasta Ostrów Mazowiecka a...

Więcej
Umowa na budowę SUW podpisana
Mar16

Umowa na budowę SUW podpisana

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. podpisano umowę z firmą MCC S.A. z Chodecz. Umowa dotyczy Budowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39 A. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonawca zrealizuje Budowę i rozbudowę SUW w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy....

Więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2020
Mar16

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2020

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2020 r. na podstawie art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133), uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Powiatu w Ostrowi...

Więcej
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
Mar16

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma na celu prezentację i...

Więcej