ggg ggg

Artur Wnuk Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

W Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej została podpisana umowa z Panem Arturem Wnukiem dotycząca pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.) stanowisko dyrektora SPZZOZ obsadzane jest w drodze konkursu. W wyniku przeprowadzonych dwóch kolejnych konkursów, nie został wybrany żaden kandydat. Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ust. 3 odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Wobec powyższego Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej postanowił powierzyć z dniem 6 sierpnia 2019 r. obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Panu Arturowi Wnukowi.
Dyrektorowi życzymy sukcesów w kierowaniu placówką

/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

479 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z dietetykiem w Klubie „Senior+”

5 sierpnia 2019 roku w Klubie ,,Senior+” w Małkini Górnej odbyło się spotkanie przybliżające członkiniom klubu problem osteoporozy. Pani dietetyk...

Zamknij