ggg

Anna Maria Siarkowska z wizytą w Wyszkowie

W poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. w Starostwie Wyszkowskim odbyło się spotkanie z udziałem poseł na Sejm RP Anny Marii Siarkowskiej, która w ubiegłorocznych wyborach startowała z naszego okręgu siedlecko – ostrołęckiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: starosta wyszkowski Jerzy Żukowski, członek Zarządu Powiatu Teresa Czajkowska, przewodniczący Rady Powiatu i Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Sobczak, Zarządu Gminnego PiS Eugeniusz Zaremba, asystent Pani poseł oraz prasa. Zebranych przywitał Waldemar Sobczak, jednocześnie w kilku zdaniach przedstawiając poseł Annę Marię Siarkowską. Pani Poseł należy do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości . Jest członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz od niedawna członkiem Rady Rodziny. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). W latach 2014 – 2017 była członkiem Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Przed objęciem mandatu posła pełniła funkcję – starszego specjalisty ds. planowania obronnego i zarządzania kryzysowego oraz audytora w państwowej agencji. Jest mężatką oraz mamą czterech córek. Na spotkanie w Wyszkowie przybyła wraz z najmłodszą córką Hiacyntą. Po tej prezentacji Pani Poseł podkreśliła, że to jest jej druga kadencja w Sejmie RP i w związku z tym, że wyborcy jej zaufali stara się jak najlepiej pracować na rzecz zarówno polityki demograficznej i rodziny, jak i spraw dotyczących obrony narodowej. Opisała początki prac nad powstaniem WOT, czyli Wojskowej Obrony Terytorialnej, którego powołanie rozważano już w latach dziewięćdziesiątych. Niestety ówczesny minister Radosław Sikorski zredukował wojsko, a likwidacji całkowitej dokonał kolejny minister Klich. Zmiana nastąpiła dopiero po agresji Rosji na Gruzję i powstawały organizacje pozarządowe i środowiska, które rozumiały potrzebę i konieczność przywrócenia zdolności obronnej. Te postulaty w programie wyborczym zawarł PiS i obecnie możemy się pochwalić 22 tysiącami żołnierzy obrony terytorialnej i widać wyraźnie, że struktury się rozwijają i niebawem po 3- letnim cyklu szkoleniowym pod koniec 2020 roku będziemy mieć efekty wieloletniej pracy. W kolejnej części poseł Anna Maria Siarkowska omawiała swoją aktywność w Radzie Rodziny – nowego ciała doradczo – opiniującego przy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozwoli to na tworzenie lepszych warunków dla rodzin wielodzietnych, a przede wszystkim na zmianę postrzegania takich rodzin. Innym wyzwaniem jest przekonanie aktywnych kobiet, że kariera i rodzina się niewykluczają – do tego zaś potrzeba stworzenia nowego obrazu kobiety aktywnej oraz wykreowania jej warunków. Obecność córki Pani Poseł zaciekawiła zebranych i nieco czasu poświęcono obecności dzieci, przebywaniu ich w Sejmie, ich udziału w pracy rodziców, którzy są posłami czy senatorami. Jednak dyskusja i rozmowy potoczyły się w innym kierunku. Jako członek Komisji Obrony Narodowej i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poseł Siarkowska uczestniczy w pracach przy ustawach i wytyczaniu kierunków związanych z obronnością, posiadaniem broni, jej używaniem i dostępnością. Jednoznacznie Pani Poseł stwierdziła, że dla przeciętnego Kowalskiego broń w Polsce jest absolutnie niedostępna. Jak się okazuje większość osób posiadających broń lub jej używających to są ludzie, którzy mają ten przywilej od czasów PRL-u i zachowują go do dzisiaj. Usunięto również ze szkół przysposobienie obronne, więc młodzi ludzie nie mają styczności z bronią. Jak uważa Pani Poseł, dlatego tak duże jest obecnie zainteresowanie młodych ludzi WOT-em i szkoleniami. Zgodziła się również, ze należałoby przywrócić zajęcia dla młodzieży i być może rozważyć szkolenia dla młodych ludzi np. w wymiarze trzymiesięcznym. W tej chwili z bronią są obeznani sportowcy, myśliwi i raczej korzysta się z niej głownie do celów rekreacyjnych. Jednak chociaż pewne zmiany w ustawie dotyczącej obrotem bronią i amunicją wymusiła UE, koncentrują się w komisji na utrzymaniu dotychczasowego stanu. Podkreślała, że pewnym hamulcem w szerszym dostępie do broni dla obywateli jest stanowisko Policji. Dyskusja była bardzo ciekawa, a zdaniem przewodniczącego Waldemara Sobczaka zdominowała spotkanie. Na zakończenie podkreślono, że obecna wizyta jest pierwszą z planowanych w przyszłości, gdyż Pani Poseł uważa, że kontakty z powiatem wyszkowskim będą korzystne dla obu stron.
/Janina Czerwińska/

357 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
100. rocznica urodzin P.Feliksy Abramczuk, mieszkanki Gminy Łochów

Dnia 11 stycznia 2020r. mieszkanka Gminy Łochów-Pani Feliksa Abramczuk z domu Łożecka / ur.11.01.1920 r. w m. Drażniew obchodzi wyjątkowy i...

Zamknij