ggg ggg

Anna Król powołana na funkcję Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piastując funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koordynowałam i wprowadziłam w życie prospołeczny system dopłat w postaci rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ten bezprecedensowy w swojej skali program pomocowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, a przez to jakości naszego życia, to program długoterminowy, gdzie zakładany czas jego realizacji wynosi dziesięć lat. Uruchomienie tak zaawansowanego przedsięwzięcia to jedynie początek pracy, bo jak wiadomo powietrze nie stanie się czystsze od samego ogłoszenia programu „Czyste Powietrze”. Kolejnym, niezbędnym etapem, którym się osobiście zajmę, tym razem z pozycji prezesa największego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będzie bieżąca analiza dostosowawcza programu do oczekiwań i potrzeb beneficjentów. Praca w WFOŚiGW, w którego skład wchodzi pięć wydziałów zamiejscowych: w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce sprowadza mnie na poziom bliższy obywatelowi. Wzajemna wymiana doświadczeń umożliwi wypracowanie najbardziej efektywnych wzorców, będących podstawą do jeszcze skuteczniejszego wspierania działań na rzecz ochrony środowiska z poziomu gminy, jak np. Wyszków, czy powiatów.
Czuję się zaszczycona i zobowiązana obdarzonym mnie zaufaniem, dlatego dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść swoich mocodawców, współpracowników, ale przede wszystkim beneficjentów. Jako prezes tej instytucji, będę odpowiedzialnie i skutecznie animowała i wspierała działania wychodzące naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym, związane z ochroną środowiska.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk powadzi obecnie intensywne spotkania informacyjno-edukacyjne w całej Polsce, podczas których rozmawia z mieszkańcami m.in. o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i możliwościach wsparcia samorządów, jakie daje program „Czyste Powietrze” oraz zachęca wójtów, burmistrzów i prezydentów do jeszcze ściślejszej współpracy z funduszami wojewódzkimi.
Jesteśmy po to, żeby służyć ludziom i środowisku, a realizowany przez nas program „Czyste Powietrze”, staje się niekwestionowanym symbolem walki ze smogiem.


Anna Król

Prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

1 223 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Awanse w Urzędzie Miejskim

Od piątku 15 marca, Urząd Miejski w Wyszkowie ma nowy regulamin organizacyjny, a także dwóch nowych naczelników. Decyzją Burmistrza Wyszkowa,...

Zamknij