ggg ggg ggg ggg

Akademia Humanistyczna w Pułtusku ma już 20 lat

„Towarzyszy nam przekonanie, że podołamy wyzwaniom współczesności”. Tymi słowami podsumował swoje przemówienie inauguracyjne Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. dr hab. Adam Koseski. Inauguracja roku akademickiego na Akademii zbiegła się z 20 rocznicą powstania uczelni w Pułtusku.

1

Inauguracja roku akademickiego na Akademii Humanistycznej odbyła się 4 października. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in. doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz, prof. Bronisław Nowak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Lipińska – Nałęcz, wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, prof. Edward Podkowski, burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski, starosta pułtuski Marek Wroniewski oraz liczne grono rektorów i prorektorów polskich uczelni wyższych.
List od Prezydenta Bronisława Komorowskiego do wszystkich uczestników inauguracji roku akademickiego odczytał prof. Tomasz Nałęcz:
„Korzystając z historycznego dorobku Pułtuska stworzyliście Państwo uczelnię cenioną na akademickiej mapie Polski, dbającą o naukowy i kulturalny rozwój Mazowsza. Niech rozpoczynający się rok akademicki będzie dla Was czasem kolejnych wyzwań i sukcesów”. Odznaczenia od Prezydenta RP otrzymali: Zbigniew Leszczyński, Tadeusz Polak, Agnieszka Błaszkiewicz, Dorota Dadas, Radosław Lolo, Elżbieta Stankiewicz, Katarzyna Zabielska oraz Jadwiga Miecznikowska. Ponadto dyplomy uznania dla pracowników uczelni wręczył marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Inauguracja roku akademickiego na AH i jej 20-lecie była okazją do licznych wspomnień ze stron osób zaangażowanych w proces powstawania uczelni. Prof. Daria Lipińska – Nałęcz wspominała początki uczelni, tłumy ludzi zebranych na pułtuskim rynku oraz trud organizacyjny towarzyszący tworzeniu Wyższej Szkoły Humanistycznej. Przypomniała ponadto, że w latach 90-tych WSH była jedną z pierwszych polskich uczelni niepublicznych. Burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski zaznaczył, że utworzenie uczelni fundamentalnie wpłynęło na rozwój miasta i trudno będzie w przyszłości podobny wyczyn powtórzyć. Z kolei starosta powiatu pułtuskiego Edward Wroniewski podkreślił, że Akademia patronowała wielu inicjatywom kulturalnym i szybko stała się naukowym centrum naszego regionu. O początkach i osiągnięciach uczelni obszernie opowiedział Rektor AH prof. Adam Koseski: „Wybraliśmy Pułtusk ze względu na jego historię, tradycję i wsparcie samorządu lokalnego. Uczelnia ożywiła życie kulturalne na Mazowszu, na trwałe wpisała się w życie Pułtuska, stała się cenionym partnerem w międzynarodowych kręgach akademickich. W ciągu 20 lat ukończyło ją ok. 50 tysięcy absolwentów”.
Wiele osób zwróciło uwagę, że utworzenie uczelni niepublicznej w małym mieście było w latach 90-tych postrzegane, jako misja eksperymentalna i wysoce ryzykowna. Dotychczasowe osiągnięcia Akademii i regularne, wysokie notowania w rankingach szkół wyższych pokazują jednak, że decyzja o powstaniu AH była przemyślana i trafiona.
C.M.

 

3 104 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Inauguracja roku akademickiego łochowskiego UNIWERSYTETU III WIEKU

02 października 2014 r. o godz. 17.00 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyło się uroczyste otwarcie Łochowskiego...

Zamknij