ggg ggg ggg ggg

233 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje samorządowe w powiecie wołomińskim!

Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie samorządy z terenu Powiatu Wołomińskiego otrzymają rekordowe wsparcie – blisko 233 mln zł bezzwrotnego dofinansowania!

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Na zaproszenie Wiceministra Rozwoju i Technologii Piotra Uścińskiego, Starosta Adam Lubiak oraz samorządowcy z terenu powiatu wołomińskiego obejrzeli relację z wydarzenia w biurze poselskim Pana Ministra w Ząbkach.
Z ogromną radością i satysfakcją przyjęto informację, że do naszego powiatu trafi rekordowe wsparcie w wysokości 233 mln zł.
– Jest mi niezmiernie miło, że dwa wnioski złożone przez Powiat Wołomiński, zyskały 15 mln zł dofinansowania: budowa miejsc obsługi podróżnych przy ul. Matarewicza w Ossowie wraz z drogą manewrową od strony frontowej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 oraz przebudowa drogi powiatowej od Rżysk (gm. Radzymin) do granicy z gm. Klembów – poinformował Starosta Adam Lubiak.
Kolejna dobra informacja jest taka, że 65 mln zł pozyskało Województwo Mazowieckie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin (odcinek od km 26+831 do km 31+970).
Beneficjentami Polskiego Ładu będą również wszystkie gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego.
Starosta Adam Lubiak pogratulował beneficjentom oraz złożył serdeczne podziękowania Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wiceministrowi Piotrowi Uścińskiemu, wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowcom z terenu powiatu, szczególne podziękowania kierując do Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyny Lubiak – za skuteczne wsparcie inwestycji na terenie naszego powiatu oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634!

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymały następujące inwestycje samorządowe:

DĄBRÓWKA:
Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy – 4 000 000 zł; zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy – 6 650 000 zł; poprawa stanu dróg gminnych w gminie – 9 000 000 zł.

JADÓW:
Remont dróg gminnych na terenie gminy – 8 684 900 zł.

KLEMBÓW:
Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej – 10 000 000 zł.

MARKI:
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie miasta – 3 468 000 zł; rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj – 10 630 880 zł.

POŚWIĘTNE:
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W i 430616W na terenie Gminy Poświętne – 4 750 000 zł; Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430607W, 430609W, 430621W na terenie Gminy Poświętne – 5 510 000 zł.

RADZYMIN:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radzymin poprzez budowę sieci wodociągowej w Borkach oraz stacji uzdatniania wody ,,SUW-2” w Radzyminie – 14 574 000 zł.

STRACHÓWKA:
Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy – 3 800 000 zł; rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce – 4 250 000 zł.

TŁUSZCZ:
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz – 4 756 240 zł; Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz – 5 000 000 zł.

WOŁOMIN:
Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 4 900 000 zł;
poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie – 9 500 000 zł.

KOBYŁKA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka (etap I) –
4 978 000 zł; Budowa dróg gminnych w Kobyłce (etap IV) – 6 935 000 zł.

ZĄBKI:
Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki – 4 999 850 zł; budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki – 17 999 999, 50 zł.

ZIELONKA:
Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce – ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności – 9 025 000 zł.

/opr. KW/

798 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
PIKNIK RODZINNY W TURZYNIE

29 maja 2022r. w Turzynie odbył się piknik rodzinny. Przybyli na niego zaproszeni goście w tym m.in. Wójt Gminy Brańszczyk...

Zamknij