ggg ggg ggg

21 radnym Rady Miejskiej w Radzyminie wybrana została 21-letnia Karolina Sochacka…

W ubiegłą niedzielę 15 marca, w okręgu wyborczym nr 10 w Radzyminie, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Spośród piątki kandydatów najwięcej głosów zdobyła Karolina Sochacka.

900

21-letnia kandydatka zgłoszona przez KWW Radzymin Nowe Pokolenie, wybrana została 21-szym radnym Rady Miejskiej kadencji 2014 – 2018.
Karolina Sochacka reprezentować będzie mieszkańców okręgu wyborczego nr 10, w którym w listopadowych wyborach mandat radnego zdobył obecny burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
W okręgu tym, obejmującym następujące ulice: Bliska, Cicha, Kossaka, Królewska, Krótka, Leśna, Łodygowa, Miłosna, Mokra, Pułaskiego, Romantyczna, Skargi, Witosa, Szlachecka, Wycinki, Wróblewskiego, Weteranów i Wadery, uprawnionych do głosowania było 882 wyborców. W ubiegłoniedzielnych wyborach uzupełniających, które odbywały się w godz. od 7:00 – 21:00 w lokalu obwodowej komisji wyborczej przy ul. Komunalnej (budynek ZDZ), udział wzięło zaledwie 240 mieszkańców (frekwencja wyniosła 27,21 %).
Do wyborów kandydatury zgłosiło pięć komitetów wyborczych: Stępniak Hanna, lat 39, zam. Radzymin zgłoszona przez KWW RWS – Lista nr 1 (otrzymała 25 głosów); Sołowiej Marek Rafał, lat 38, zam. Radzymin zgłoszony przez KWW MARKA SOŁOWIEJ – Lista nr 2 (otrzymał 46 głosów); Żmijewska Elżbieta Teresa, lat 52, zam. Radzymin zgłoszona przez KWW ELŻBIETY ŻMIJEWSKIEJ – Lista nr 3 (otrzymała 68 głosów); Darka Elżbieta, lat 52, zam. Radzymin zgłoszona przez KWW DOBRY SAMORZĄD – Lista nr 4 (otrzymała 24 głosy), oraz Sochacka Karolina, lat 21, zam. Radzymin zgłoszona przez KWW RNP – Lista nr 5 (otrzymała 77 głosów).
Zwycięstwo Karoliny Sochackiej oznacza szósty mandat radnego w obecnej kadencji dla komitetu Radzymin Nowe Pokolenie, czyli ugrupowania burmistrza Krzysztofa Chacińskiego. Nowa radna od urodzenia mieszka w Radzyminie. Ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, a obecnie studiuje na trzecim roku Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Rady Parafialnej przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie jako reprezentantka młodzieży.

Jak sama przyznaje – od najmłodszych lat mocno angażowałam się w działalność społeczną i wolontariacką. Na uczelni reprezentuję studentów swojego roku jako wicestarosta. Uczestniczyłam w licznych konferencjach dotyczących społecznej działalności młodzieży i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Byłam inicjatorką i współzałożycielką Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin. W Radzie Miejskiejchcę być głosem radzymińskiego młodego pokolenia. Bardzo dziękuję za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście. Obiecuję służyć wszystkim mieszkańcom Radzymina najlepiej jak potrafię. 

(Ze swej strony przyłączamy się do gratulacji dla Pani Karoliny i życzymy wszelkiej pomyślności w codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności).
/opr. R.S. Lewandowski/

2 735 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Młodzi barmani z Warszawy, Małkini Górnej i ZSTZ rywalizowali w Radzyminie…

W piątek, 6 marca w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, po raz pierwszy odbył się Międzyszkolny Konkurs Barmański „Soft...

Zamknij