ggg ggg

190 tys. zł na działalność organizacji pozarządowych w 2021 roku

Wprowadzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi poprzedziły konsultacje, które trwały od 12 do 19 października 2020 r.

Podczas obrad XXI sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
W programie wskazano pięć priorytetowych zadań publicznych dla obszarów w zakresie:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Szczegółowe informacje można znaleźć w przyjętym programie, na realizację którego w 2021 roku zaplanowano kwotę 190 tys. zł. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na działalność gospodarczą, polityczną i religijną, a także finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań oraz inne, określone w ogłoszeniu konkursowym.
Zgodnie z przyjętym programem współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie: powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przekazania środków na podstawie innych przepisów. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

/UM Ostrów Mazowiecka,
Fot. Ostrów Mazowiecka z lotu ptaka – Adrian Jankowski/

95 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
6 medali w Radzyminie!!!

11 listopada młodzicy i kadeci z Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai wzięli udział w dwóch turniejach. Młodzicy wystartowali w Mistrzostwach Województwa...

Zamknij