ggg ggg ggg

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

23 stycznia 2024 r. mieszkańcy gminy Brańszczyk uczcili bohaterów walczących o wolność w uroczystych obchodach z okazji 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Przy tablicy upamiętniającej bohaterów naszej gminy, walczących i zaangażowanych w powstanie, zgromadzili się: Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski wraz z członkami Rady Gminy, przedstawiciele samorządu i lokalnych władz, przedstawiciele i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku wraz z pracownikami. Podniosłego charakteru uroczystości i wyraz szacunku dla walczących i poległych za Polskę nadała obecność pocztów sztandarowych. Delegacje złożyły kwiaty a uczniowie zapalili znicze. Podczas uroczystości złożono również kwiaty i zapalono znicze przy kamieniu upamiętniającym szpital powstańczy, wówczas istniejący na terenie obecnego Domu Pomocy Społecznej. To właśnie tam, w przeszłości udzielano pomocy rannym w czasie trwania powstania.
Ostatnim punktem programu uroczystości była pogadanka historyczna z uczniami i prezentacja, które przeprowadził Pan Jan Szymanik. Dzieci dowiedziały się nie tylko o miejscach pamięci szczególnych w naszej gminie, gdzie toczyły się działania wojenne, ale także miały okazję poznać postacie związane z Brańszczykiem, które aktywnie uczestniczyły w Powstaniu Styczniowym, stanowiąc wzór ogromnego patriotyzmu. Inicjatywa ta nie tylko upamiętniła bohaterów tamtych czasów, ale również przyczyniła się do kształtowania świadomości historycznej najmłodszych mieszkańców.
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku oraz Gmina Brańszczyk.
Powstanie Styczniowe wybuchło w Królestwie Polskim w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Tego dnia Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest, w którym wezwał narody przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do walki z zaborcą rosyjskim. Był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy Polaków. Pomimo stłumienia, powstanie umocniło świadomość narodową i miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Walki partyzanckie trwały do jesieni 1864 r.
Za przywiązanie do patriotycznych wartości, za odwagę i poświęcenie Powstańcy oraz ich rodziny zapłacili wysoką cenę. Ich bohaterstwo okupione zostało dotkliwymi i brutalnymi represjami – zsyłkami w głąb Rosji, katorżniczą pracą, konfiskatą majątków, karą śmierci. Powracamy do tamtych wydarzeń ze świadomością, że dzięki ofiarności uczestników powstańczych zrywów, dziś żyjemy w wolnym kraju.

/GCKSiT w Brańszczyku/

194 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
100 dni do matury, bal czas zacząć!

27 stycznia 2024 r. bal studniówkowy na hali WOSiR zorganizowała społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w...

Zamknij