ggg ggg

100 obwodnic dla Polski, a w tym bardzo potrzebna obwodnica dla Pułtuska

W piątek Prezydent mówił o potrzebie realizacji programu #100obwodnic i zrównoważonym rozwoju. W sobotę minister Adamczyk poinformował, że startują z programem budowy #100obwodnic o łącznej długości ok. 820 km ! Pierwsze przetargi zostaną ogłoszone w tym roku. Na budowę przeznaczone zostanie blisko 28 mld zł. W przypadku 43 obwodnic przygotowano już wstępne warianty ich przebiegu.

Jak mówił w piątek Prezydent Duda, zrównoważony rozwój polega na tym, że w każdej części Polski stwarza się ludziom szanse, żeby mogli żyć, funkcjonować, pracować, kształcić się, żeby mieli dostęp do dóbr kultury, do tego wszystkiego, co ważne. Na tym polega nowoczesne państwo i na tym polega prawdziwa realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Prezydent Duda chce, by postawić na komunikację, bo ona jest fundamentem rozwoju kraju.
Program budowy 100 obwodnic
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czyste powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury programu budowy 100 obwodnic na lata 2020- 2030. Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Zadania inwestycyjne związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku.
Finansowanie programu
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.
Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz obligacje. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.
Jedną z ważnych dla naszego regionu jest od lat wyczekiwana obwodnica Pułtuska
Obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61 jest na etapie prac przygotowawczych. Dla inwestycji prowadzone są już prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, złożony został już wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 idącej z Warszawy aż do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowej nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury.
Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości a mianowicie z m. Kacice, Kleszewo, Przemiarowo.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
Korzyści realizacji inwestycji:
odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych;
skrócenie czasu podróży;
oszczędności paliwa;
zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków;
ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;
przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
poprawa przepustowości i płynności jazdy.
Terminowa realizacja inwestycji zależna jest od dobrej współpracy władz lokalnych z GDDKiA w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji oraz braku odwołań od decyzji administracyjnych składanych przez organizacje ekologiczne, pozarządowe oraz właścicieli nieruchomości.
/info/

414 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gala Noworoczna 2020 – Sekcja Taneczna

Taniec jest jak muzyka lub malarstwo: nie ma celu. Ale czy możemy żyć bez tańca? Nie! Taniec jest językiem duszy,...

Zamknij