ggg ggg ggg ggg

100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM

8 października 2017 odbyła się niecodzienna uroczystość w gminie Tłuszcz – obchody z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem.

 

fot7

W ubiegłą niedzielę burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzęsnem zaprosiła gości i mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach powstania w 1917 r. ich jednostki OSP.
Tradycyjnie rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. proboszcza Waldemara Sierpińskiego w Kościele św. Stanisława Bp. M. w Postoliskach. Następnie pododdziały w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza przemaszerowały na teren strażnicy OSP Chrzęsne. Pięknie prezentowały się poczty sztandarowe i strażacy w wyjściowych mundurach ze sznurami galowymi.
Dowódcą uroczystości był druh Sylwester Sokołowski, a uroczystość poprowadziła dyrektor CKSiR z Tłuszcza Wioleta Kur. Druh Sylwester Sokołowski złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP generałowi brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi. Podniesiono flagę związkową przy Hymnie Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, a następnie rozpoczęła się część oficjalna. Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem druh Eugeniusz Dąbrowski przywitał m.in.: posła na Sejm RP Pana Piotra Uścińskiego, byłego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską, asystenta posła na Sejm RP Jana Szyszko Pana Jakuba Margrafa, przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Janusza Kryskę, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa Mazowieckiego druha Antoniego Tarczyńskiego, starostę wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, radnych powiatu wołomińskiego: Magdalenę Suchenek, Janusza Tomasza Czarnogórskiego, Roberta Szydlika oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. Andrzeja Wysockiego, byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie st. bryg. Jacka Pietranika, Komendanta Posterunku Policji w Tłuszczu Janusza Ołdaka, wójta gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego i gminy Jadów Dariusza Kokoszkę. Obecny był również gospodarz Gminy Tłuszcz, burmistrz Tłuszcza, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej druh Paweł Bednarczyk wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofem Gajcym, zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Włodzimierz Fydryszek i Adam Wojtyra i radni Rady Miejskiej w Tłuszczu: Stanisław Kielak, Adam Kisiel – przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Waldemar Sitek – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Mirosław Sobczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz sekretarze gminy Tłuszcz Tomasz Jusiński i skarbnik gminy Tłuszcz Halina Kusak, sołtysi, dyrektorzy jednostek samorządowych.
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rysu historycznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem przez druhnę Walentynę Milczarek. Z okazji jubileuszu został poświęcony przez ks. proboszcza Waldemara Sierpińskiego sztandar jednostki, a następnie prezes druh Antoni Tarczyński przekazał sztandar jednostce OSP Chrzęsne i nastąpiło nadanie Złotego Znaku Związku dla jednostki OSP Chrzęsne. Dekoracji sztandaru dokonał wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Wyjątkową chwilą dla strażaków było również poświęcenie oraz uroczyste przekazanie samochodu strażackiego MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem. Koszt zakupu to kwota 747.840,00 zł w tym otrzymano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie ponad 312.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ponad 207.000,00 zł ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,00 zł oraz ze środków gminy Tłuszcz to ponad 128.000,00 zł. Oprócz samochodu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem została wyposażona w pompę szlamową, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, zestaw medyczny, agregat prądotwórczy oraz mobilny zestaw chemiczny. Kluczyki z rąk wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, Janusza Kryski, burmistrza Pawła Bednarczyka i przewodniczącego Krzysztofa Gajcego odebrał druh Marek Piekut.
100-lecie to znakomita okazja do wręczenia odznaczeń. „Złotym Znakiem Związku OSP RP” uhonorowano: Ochotniczą Straż Pożarną w Chrzęsnem oraz druha Apolinarego Sadowskiego syna Piotra. „Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” druha Witolda Sycika syna Kazimierza i druha Tomasza Marszała syna Krzysztofa oraz „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: druha Adama Stańczaka syna Jana, druhnę Walentynę Milczarek córkę Pawła, druha Waldemara Banaszka syna Jana, druha Mariusza Skoniecznego syna Czesława, druha Huberta Stańczaka syna Jana, druha Cezarego Wronkę syna Mariana, druha Patryka Wielgo syna Sylwestra, druha Tomasza Sasina syna Tadeusza. Odznakę „Strażak Wzorowy” przyznano: druhowi Markowi Mościckiemu synowi Kazimierza, druhowi Damianowi Milczarkowi synowi Pawła, druhowi Rafałowi Sokołowskiemu synowi Tadeusza, druhowi Marcinowi Budkowi synowi Janusza.
W związku z tak szacownym jubileuszem goście zwrócili się z gratulacjami oraz ze słowami wyrażającymi wdzięczność za wyjątkowe oddanie, poczucie misji i niezłomność w ochronie mieszkańców przez całe pokolenia ochotników strażaków. Burmistrz Paweł Bednarczyk mówił o roli i potrzebie docenienia oddziału straży i zapewniał o niezmiennym wsparciu dla ich działania i zaspakajaniu potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, m.in. przez powstanie nowej strażnicy w Tłuszczu. Poseł Piotr Uściński złożył podziękowania strażakom za miłość do bliźniego, którą kierują się w swojej misji i gratulacje z okazji otrzymania nowego sprzętu. Odczytano listy gratulacyjne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, a list w imieniu Senatora RP Jana Żaryna odczytał Robert Szydlik. Wiceminister Janina Ewa Orzełowska podkreślała, że ci, co stawali w obronie życia mieszkańców, często narażając życie, to wiele pokoleń tych niosących pomoc potrzebującym. Zwróciła uwagę, że ten sprzęt, który otrzymują tak naprawdę jest dla nas, zwykłych ludzi. Przekazała Medal PRO MAZOVIA dla Jednostki OSP w Chrzęstnem nadawany przez władze samorządu mazowieckiego oraz wręczyła listy gratulacyjne marszałka Adama Struzika, które otrzymali strażacy: Eugeniusz Dąbrowski, Marek Piekut, Marcin Budek, Łukasz Wójcik, Przemysław Ordyniak, Sylwester Sokołowski, Jarosław Piekut, Andrzej Skórzyński.
Kilka słów uznania wyraził starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego OSP RP – Janusz Kryska oraz wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka, a Dariusz Dudek z „Expressu Tłuszcz” wręczył pamiątkowe zdjęcia strażaków z lat ubiegłych. Były podziękowania i pamiątkowe honorowe wyróżnienia. Podsumowania dokonał prezes Jednostki OSP Chrzęsne Eugeniusz Dąbrowski, który również podziękował za wsparcie finansowe. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe ryngrafy i plakietki od gospodarzy za wsparcie i pomoc okazywanej jednostce OSP. Zaproszono również do obejrzenia okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

/Janina Czerwińska/

 

10 531 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oto placówka oświatowa na miarę XXI wieku, która jest i będzie wspaniałą wizytówką gminy Radzymin!

W ubiegły czwartek, 5 października władze Radzymina na czele z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim, dokonały symbolicznego otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej...

Zamknij