ggg ggg ggg ggg
Oficjalnie otwarto Park im. Armii Krajowej w Węgrowie
lip18

Oficjalnie otwarto Park im. Armii Krajowej w Węgrowie

W Węgrowie zakończono prace związane z inwestycją p.n. „Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności”. Uroczyste otwarcie Parku im. Armii Krajowej w Węgrowie odbyło się 9.07.2023 r. i zgromadziło licznie przybyłych samorządowców, gości i mieszkańców. Całkowity koszt zadania p.n....

Więcej
Kolejne dofinansowania dla Powiatu Węgrowskiego
lip18

Kolejne dofinansowania dla Powiatu Węgrowskiego

Powiat Węgrowski otrzymał dofinansowanie na dwa zadania, które zrealizowane zostaną ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania to aż 98% wartości inwestycji. Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany był do samorządów – gmin, powiatów oraz województw. Zakładał wparcie inwestycji związanych z renowacją i odbudową zabytków. Założono, że dofinansowanie pokryje do 98 proc. kosztów inwestycji, natomiast...

Więcej
Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu
lip11

Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu

Pod koniec czerwca w Łochowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji w pracy samorządów. Podczas LXV/2023 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przedstawiony raportu o stanie gminy za 2022 r. a po debacie, udzielenie Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania. Następnie po odczytaniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 rok i opinii RIO, udzielenie absolutorium. Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad sesji w dniu 28...

Więcej
Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna
lip11

Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna

„Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087” to nazwa zadania na które dzisiaj Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Łochów Marii Komudy podpisała umowę. Na to zadanie Gmina Łochów uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków budżetu WojewództwaMazowieckiego.Firma „KANIUK” z siedzibą w Zgrzebichach rozpocznie przebudowę drogi już w lipcu i prace...

Więcej
Otwarcie kolejowego przejścia podziemnego w Toporze
lip11

Otwarcie kolejowego przejścia podziemnego w Toporze

W poniedziałek, 3 lipca 2023 r. zostało otworzone przejście podziemne w Toporze (powiat węgrowski). Nowe przejście pod torami zapewnia lepszy dostęp do przystanku kolejowego. W otwarciu wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP Maciej Górski, dyrektor Biura Wojewody Anna Kaszuba, członek Zarządu PKP PLK Piotr Majerczak, wicestarosta węgrowski Marek Renik, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski oraz radna Rady Miejskiej w Łochowie Zuzanna...

Więcej
MiGOK Kalendarz Wydarzeń
lip04

MiGOK Kalendarz Wydarzeń

...

Więcej