ggg ggg ggg

Wywiad z Bożeną Żelazowską, wiceminister kultury i liderką listy PSL Trzecia Droga na Mazowszu do Parlamentu Europejskiego:
„W kontekście Unii Europejskiej, kultura pełni również rolę łącznika między narodami”.

Dzień dobry, Pani Minister. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Zacznijmy od początku.
Co sprawiło, że zdecydowała się Pani na karierę polityczną?

Bożena Żelazowska: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Moja droga do polityki była dość naturalna. Moje zaangażowanie w kulturę zaczęło się od zamiłowania do sztuki i historii. Jako dziecko dużo czasu spędzałam w bibliotekach i muzeach. Zawsze fascynowało mnie, jak kultura może być nośnikiem tożsamości, tradycji i historii. Wybór kariery w kulturze był naturalnym krokiem. Chciałam nie tylko uczyć się, ale także działać na rzecz zachowania i promowania naszego dziedzictwa. Przez wiele lat pracowałam w różnych instytucjach kultury, widziałam, jak ważna jest rola kultury w życiu społecznym. Z czasem zrozumiałam, że chcę mieć wpływ na kształtowanie polityki kulturalnej w szerszym wymiarze. Chciałam mieć realny wpływ na to, jak wygląda nasza przestrzeń publiczna, jak rozwija się kultura w Polsce. To był główny powód, dla którego zdecydowałam się zaangażować politycznie.

Wspomniała Pani o kulturze. Jaką rolę widzi Pani dla kultury w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w kontekście Europy i Unii Europejskiej?

Bożena Żelazowska: Kultura jest fundamentalnym elementem naszej tożsamości, zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim. To dzięki kulturze możemy lepiej zrozumieć naszą historię, nasze tradycje i wartości. W kontekście Unii Europejskiej, kultura pełni również rolę łącznika między narodami. Dzięki niej możemy zbliżać się do siebie, uczyć się nawzajem i budować mosty. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w czasach, gdy społeczeństwa mogą być podzielone z różnych powodów.

Jest Pani liderką listy PSL Trzecia Droga na Mazowszu do Parlamentu Europejskiego, jakie są Pani priorytety? Co chciałaby Pani osiągnąć, jeśli zostanie wybrana?

Bożena Żelazowska: Przede wszystkim chciałabym skupić się na promowaniu kultury i edukacji. Jako wiceminister kultury, wiem, jak ważne jest wspieranie inicjatyw lokalnych
i kultywowanie dziedzictwa kulturowego. Chciałabym, aby Mazowsze było postrzegane jako region innowacyjny, otwarty na współpracę i czerpiący
z bogactwa swojej kultury. Wierzę, że inwestowanie w te obszary przynosi długofalowe korzyści dla społeczeństwa. Chciałabym także skupić się na wspieraniu rolników, które są solą naszej ziemii. Idziemy do Europy, by naprawić Zielony Ład po naszych poprzednikach z PiS i zrobić wszystko dla zwiększenia opłacalności produkcji. Jednym z priorytetów mojego ugrupowania, ze względu obecną sytuację geopolityczną jest bezpieczeństwo. Ważnym kierunkiem dla UE jest powołanie komisarza ds. obronności, zwiększenie wydatkowania środków na obronność i przemysł zbrojeniowy. Bezpieczeństwo Polski w sprawiedliwej Europie jest najważniejsze.

A co z kwestiami społecznymi? Jakie problemy społeczne chciałaby Pani poruszyć jako europosłanka?

Bożena Żelazowska: Najistotniejszym obszarem są dla mnie kwestie zdrowia. Ochrona zdrowia musi funkcjonować na poziomie państw zachodnich. Mam tu na myśli m. in. nowe technologie, dostęp do leczenia- on nie może być uwarunkowany kodem pocztowym, czy niezależność farmaceutyczną Europy. Jestem także zwolenniczką działań na rzecz ochrony środowiska, zielonej energii i zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie będę zwracać uwagę, że cele stawiane w ramach wspólnej polityki klimatycznej muszą być nie tylko ambitne, ale również zdroworozsądkowe.

Skoro jesteśmy już przy Unii Europejskiej, jakie ma Pani poglądy na temat obecnego stanu integracji europejskiej? Czy widzi Pani jakieś wyzwania lub obszary do poprawy?

Bożena Żelazowska: Integracja europejska przyniosła wiele korzyści, ale nie możemy ignorować wyzwań, które się z nią wiążą. Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie, że wszystkie państwa członkowskie czują się częścią tego samego projektu. Musimy pracować nad zwiększeniem zaufania
i współpracy między krajami UE. Równocześnie, powinniśmy dbać o to, by głos każdego kraju był słyszany i aby wszystkie regiony miały równe szanse na rozwój. Jest wiele do zrobienia, ale wierzę, że możemy to osiągnąć dzięki dialogowi i współpracy.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Czy na koniec chciałaby Pani coś dodać?

Bożena Żelazowska: Chciałabym zachęcić wszystkich, aby angażowali się w sprawy społeczne i polityczne. Nasze działania mają wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość. Warto brać udział w wyborach, warto być aktywnym i dbać o nasze wartości. Tylko w ten sposób możemy budować lepsze jutro. Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i życzę powodzenia w wyborach.

131 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Drużyna Cheerleadingu z Łochowa
i Legionowa Podbija USA: są czwartą, najlepszą drużyną świata!

Drużyna Cheerleadingu Sportowego Team Poland Youth Coed z Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka w Łochowie i BDS Cheer Legionowo podbiła Stany...

Zamknij