ggg
ggg ggg
Seniorze bądź bezpieczny! Spotkanie policjantki w Klubie Seniora w Międzylesiu
Lip08

Seniorze bądź bezpieczny! Spotkanie policjantki w Klubie Seniora w Międzylesiu

Pod takim hasłem, policjantka zajmująca się prewencją kryminalną przeprowadziła spotkanie z seniorami zrzeszonymi w Klubie Seniora w Międzylesiu. Głównym celem spotkania było uświadomienie osób starszych i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka, krewnego czy policjanta”. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze oraz pozostawiło w...

Więcej
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Lip08

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniach 24 i 25 czerwca 2021 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2020/2021 we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy Andrzejewo. Dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VII otrzymali świadectwa promocji do wyższych klas, nagrody i dyplomy. Szczególnie ten dzień będą wspominać uczniowie klas VIII, którzy zakończyli naukę w swoich szkołach. Był to dla nich ostatni dzień, w którym spotkali się...

Więcej
Absolutorium dla wójta Wiesława Przybylskiego
Lip06

Absolutorium dla wójta Wiesława Przybylskiego

XXXVI sesję Rady Gminy Brańszczyk zwołana na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) odbyła się zwyczajowo w sali OSP w Brańszczyku. Po kilku pierwszych punktach dot. porządku obrad, kworum (obecnych było 14 radnych, 1 nieobecny), przyjęciu protokołów, itp. nastąpił ważny moment, czyli przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brańszczyk w 2020 roku. 31 maja raport został przekazany do Rady Gminy i umieszczony na BIP, a krótkie omówienie...

Więcej
Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Roberta Gołaszewskiego
Lip06

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Roberta Gołaszewskiego

Jednomyślnie – 13 głosów ZA otrzymał absolutorium za 2020 r. burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. Podobnie jednomyślnie – 12 ZA głosowali radni Rady Miejskiej w Łochowie za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łochowie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i sprawozdanie oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium, a Regionalna Izba Obrachunkowa po zapoznaniu się z dokumentami wydała...

Więcej
Nowe drogi w Łochowie i samochód dla OSP Fabryczna
Lip06

Nowe drogi w Łochowie i samochód dla OSP Fabryczna

Uroczyste otwarcie dróg i przekazanie samochodu strażackiego na terenie Gminy Łochów miało dawno niewidzianą oprawę oraz zgromadziło wielu znakomitych gości. W poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Łochów odbyły się uroczystości, jak się okazało wieloetapowe, gdyż tego samego dnia otwarto i poświęcono ulicę Sosnową w Łochowie (od strony wjazdu do SP nr 3), otwarto i poświęcono ulicę Broniewskiego w Ostrówku (od Kościoła...

Więcej
VIII Międzynarodowy Turniej Smaków w Nowej Suchej
Lip06

VIII Międzynarodowy Turniej Smaków w Nowej Suchej

W ostatnią niedzielę czerwca w nowej lokalizacji, tj. w skansenie w Nowej Suchej k. Grębkowa, odbył się 8. Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim “O kielich Wojciecha Wielądko”. Kiermasz potraw kuchni regionalnej, rękodzieła artystycznego i ludowego składał się z 84 stoisk, były też warsztaty z tkactwa, robienia kwiatów z bibuły, zielarskie „Zioła w kuchni polskiej”, gałgankowe, a także pokaz wyrobu serów podpuszczkowych. Nie...

Więcej