ggg ggg
„Stalowa Jedynka murem za polskim mundurem”
gru22

„Stalowa Jedynka murem za polskim mundurem”

W dniach: 1 – 17 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie prowadzona była akcja „Stalowa Jedynka murem za polskim mundurem” w ramach której, uczniowie przygotowywali kartki świąteczne dla żołnierzy i funkcjonariuszy, strzegących wschodniej granicy kraju. W klasach, bibliotece, na świetlicy, na zajęciach Koła Historycznego „Wiarus” czy zajęciach dodatkowych z plastyki, a także w rodzinnych domach...

Więcej
Odbiór stacji wodociągowej w Udrzynie
gru14

Odbiór stacji wodociągowej w Udrzynie

6 grudnia nastąpił odbiór końcowy stacji wodociągowej w Udrzynie. Inwestycja obejmowała również rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy. Wartość wykonanego zadania to 1 740 450,00 zł brutto. Inwestycja zakładała zmianę technologii, polegającą na przejściu z istniejącego układu pompowni 1-stopniowej (z pompami głębinowymi i zbiornikami hydroforowymi) na układ pompowni...

Więcej
Forum Dobrych Praktyk – pomoc społeczna w Polsce i na Ukrainie
gru14

Forum Dobrych Praktyk – pomoc społeczna w Polsce i na Ukrainie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadania z tego zakresu realizują wszystkie szczeble administracji samorządowej, w tym samorząd powiatowy. O pracy i doświadczeniach Powiatu Wyszkowskiego w tym obszarze dyskutowano 9 grudnia...

Więcej
Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec
gru14

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec

Starosta Węgrowski Ewa Besztak i Radny Rady Powiatu Węgrowskiego Łukasz Komorowski, w dniu 6 grudnia br. wizytowali rozpoczynającą się kolejną powiatową inwestycję drogową tj. przebudowę drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec. W ramach zaplanowanych na rok 2021 i 2022 prac wykonane zostaną: nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6,0 m na długości całego przedmiotowego odcinka tj. 1 830 mb, chodnik po stronie lewej na...

Więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze
gru14

Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze

Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 2 742 694,55 zł Całkowita wartość inwestycji: 3 989 551,99 zł Odbył się odbiór inwestycji. Wykonawcą przedmiotowego zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie. Nadzór Inwestorski pełnił Pan Paweł...

Więcej
Uczciliśmy Złote Gody po raz kolejny
gru14

Uczciliśmy Złote Gody po raz kolejny

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” – 50 lecie pożycia małżeńskiego to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzej Duda, medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostały odznaczone 22 pary z terenu miasta Ostrów Mazowiecka. Medal jest wyrazem uznania dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W...

Więcej