ggg
ggg ggg
Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
Lip06

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

29 czerwca 2021 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią. Sesja rozpoczęła się debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2020 oraz...

Więcej
XXXVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Lip06

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 24 czerwca br., w trybie zdalnym, odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda. Radni przyjęli Protokół Nr XXXVI/2021 z poprzedniej Sesji Rady Powiatu. Głównym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2020 rok. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza...

Więcej
Rekordowy budżet gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok
Lip06

Rekordowy budżet gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok

W dniu 29 czerwca Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz otrzymała absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu gminy za rok 2020. Dochody gminy zrealizowano w wysokości 24.379.822, 43 zł i były wyższe w stosunku do roku 2019 o 23,19% ! Wydatki wykonano w kwocie 19.120.848,88 zł, w tym majątkowe 3.353.050,27. Wydatki majątkowe stanowiły 17,54% ogólnych wydatków majątkowych. Dług gminy na koniec 2020 roku wyniósł 9.262.104,28 zł i wynika...

Więcej
Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Pawła Bednarczyka!
Lip06

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Pawła Bednarczyka!

Podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 15 czerwca 2021 r. przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następstwem było jednogłośne udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Tłuszcza. Po zapoznaniu się z dokumentację przekazaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz uchwałą Komisji Rewizyjnej, które wniosła o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła...

Więcej
Zarząd Powiatu z Absolutorium i Wotum Zaufania za 2020 rok
Lip06

Zarząd Powiatu z Absolutorium i Wotum Zaufania za 2020 rok

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego radni docenili pracę Zarządu i Starosty. Zarząd Powiatu Wołomińskiego na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem otrzymał jednomyślne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się w czwartek, 24 czerwca Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium i wotum zaufania za 2020 rok. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za zatwierdzeniem...

Więcej
Jednomyślne absolutorium dla Burmistrz Ząbek Małgorzaty Zyśk
Lip06

Jednomyślne absolutorium dla Burmistrz Ząbek Małgorzaty Zyśk

Podczas czterdziestej czwartej sesji Rady Miasta Ząbki, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk otrzymała wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. Najważniejsze głosowania XLIV sesji Rady Miasta Ząbki, która odbyła się w środę, 23 czerwca poprzedziło przedstawienie przez skarbnik Elżbietę Żmijewską Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2020 r., przedstawienie przez sekretarz...

Więcej