ggg
Umowy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla gmin powiatu wyszkowskiego
lip05

Umowy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla gmin powiatu wyszkowskiego

29 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie przedstawiciele gminy z terenu powiatu wyszkowskiego podpisali umowy dotacyjne z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Blisko 219 tys. zł trafi do gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie. Ze strony WFOŚiGW dotacje podpisała zastępca prezesa zarządu Kamila...

Więcej
Absolutorium dla burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego
lip05

Absolutorium dla burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego

27 czerwca 2022 r. podczas LII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej przy jednym głosie sprzeciwu Burmistrz Robert Gołaszewski otrzymał od Rady Miejskiej Absolutorium za rok 2021. Jednym z najważniejszych punktów czerwcowej sesji było przedstawienie i debata nad przygotowanym „Raportem o stanie gminy Łochów za 2021”. Raport był wielowątkowy i szczegółowy, rozpisany na 130 stronach. Zachęcamy do zapoznania się z raportem na stornach Urzędu...

Więcej
Wójt Waldemar Cyran jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2021 r.
lip05

Wójt Waldemar Cyran jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2021 r.

Podczas sesji Rady Gminy Sadowne w dniu 29.06.22 r. radni jednogłośnie podjęli decyzje o udzieleniu Wójtowi Gminy Sadowne Waldemarowi Cyranowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2021 r. 29 czerwca 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Sadowne, w której udział wzięło 12 radnych. Porządek posiedzenia obejmował m.in. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2021 rok”,...

Więcej
Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2021
lip05

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2021

29 czerwca 2022 r. odbyła się XXX1 Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo tytułu wykonania budżetu za rok 2021. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią. Sesja rozpoczęła się debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2021 oraz...

Więcej
Turniej Sołectw
lip05

Turniej Sołectw

W dniu 18 czerwca 2022 r. w miejscowości Rząśnik-Majdan odbył się Turniej Sołectw. Do udziału w turnieju zgłosiło się 6 drużyn. Zainteresowanie Turniejem okazali zarówno uczestnicy jak i obserwatorzy. Zaproponowane konkurencje były nie tylko interesujące i urozmaicone, ale także widowiskowe a jednocześnie zabawne. Zmaganiom uczestników towarzyszył doping przybyłych gości. O miejscu w klasyfikacji generalnej turnieju decydowała suma...

Więcej
Wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. dla Zarządu Powiatu i starosty Zbigniewa Chrupka – kwiaty i gratulacje całkowicie zasłużone
lip05

Wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. dla Zarządu Powiatu i starosty Zbigniewa Chrupka – kwiaty i gratulacje całkowicie zasłużone

Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 30 czerwca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym Im. Mikołaja Kopernika W Ostrowi Mazowieckiej. Najważniejsze punkty sesji dotyczyły przedstawienia raportu o stanie powiatu w 2021 r. i uzyskania przez Zarząd wotum zaufania, rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium za 2021 r. Zgodnie z art. 30 a ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku do 31 maja...

Więcej