ggg ggg ggg

Zrewitalizowany park w centrum Radzymina został oficjalnie otwarty

W ciepłe, niedzielne popołudnie 29 października, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wspólnie z mieszkańcami oraz gośćmi otworzył park w centrum miasta, który przez kilka ostatnich miesięcy poddawany był gruntownej rewitalizacji. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi oraz atrakcji dla dzieci.

Radzymiński rynek zyskuje nowe oblicze.
W ostatnią niedzielę października odbyło się oficjalnie otwarcie zrewitalizowanego parku na Placu Tadeusza Kościuszki, gdzie pojawił się m.in.: nowy układ alejek i skwerów o zróżnicowanej nawierzchni, ławki, hamaki, stoliki, nowe oświetlenie oraz fontanna posadzkowa przed magistratem. Kurację odmładzającą zafundowano również liczącemu ponad 103 lata pomnikowi Tadeusza Kościuszki, wokół którego zachowano jednakże (zgodnie z oczekiwaniami większości radzyminiaków) zabytkowe, kute ogrodzenie.
W oficjalnym otwarciu parku udział wzięli gospodarze Gminy Radzymin: Burmistrz Krzysztof Chaciński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka, Zastępca Burmistrza Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Solarz, Radni Miejscy: Leszek Jankowski i Mariusz Wilkowski, a także goście: Poseł elekt Piotr Kandyba, Przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego Emilia Oleksiak, autor koncepcji rewitalizacji parku – Daniel Piotrowski, przedstawiciele wykonawcy – firmy „Zielbud” oraz inspektorzy nadzoru wraz z pracownikami UMiG Radzymin odpowiedzialnymi za realizację inwestycji. Nie zabrakło licznie zgromadzonych mieszkańców, od najmłodszych po seniorów.
Wydarzeniu towarzyszył plenerowy koncert Magdaleny Madej (absolwentki muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentki emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy), która od dwóch lat współpracuje z Radzymińską Orkiestrą Dętą. Animacje oraz gry i zabawy dla dzieci przygotowała Sala Zabaw Dziupla oraz Creative FUN Factory – Kreatywna Fabryka Zabawy z Radzymina.
– Pierwszy etap rewitalizacji śródmieścia za nami. Zawsze chciałem, aby Radzymin odzyskiwał dawny blask i od kilku lat pracuję, aby tak było. To kolejna przestrzeń po Domku Ogrodnika, Parku Czartoryskiej i Świetlicy Pielgrzyma, która zmienia swoje oblicze. Wierzę, że nowa przestrzeń tak jak dawny rynek będzie tętniła życiem – podkreśla Burmistrz Krzysztof Chaciński zwracając uwagę, że autorem zwycięskiej koncepcji w konkursie urbanistycznym na rewitalizację śródmieścia jest radzyminiak Daniel Piotrowski i kierując pod adresem architekta podziękowania za zaangażowanie i konsultowanie prac na etapie projektowym.
– Do końca listopada będzie realizowany kolejny etap – budowa fontanny przed Kolegiatą. Dalsze etapy to: przebudowa ulicy Konstytucji 3-ego Maja, drogi przed kościołem oraz rewitalizacja Skweru Wolności. Pierwszy i drugi etap będzie kosztował ponad 8,5 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł pochodzi łącznie z trzech źródeł dofinansowań: 3 mln zł pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, 1 mln zł to środki unijne RPO WM, a 0,5 mln zł POiŚ – informuje Burmistrz Krzysztof Chaciński.
Na zakończenie dodajmy, że chociaż park został już otwarty, w najbliższym czasie będą trwały jeszcze prace przy montażu tablic informacyjnych i drobnych elementów małej architektury oraz dalsze zabiegi związane z rewitalizacją i konserwacją zabytkowego Pomnika Tadeusza Kościuszki.
W imieniu władz samorządowych zachęcamy wszystkich mieszkańców i turystów do częstego odwiedzania odmienionego parku w centrum Radzymina.

/opr. R.L.; źródło: Gmina Radzymin;
foto: Gmina Radzymin, KW/

351 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Festiwal Filmowy NNW Łochów

Zamknij