ggg

Zostań policjantem! Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku

 

Będąc policjantem możesz robić w życiu wiele pożytecznego służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i, jak chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju.

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podejmując służbę w Policji trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Jednak, jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna.

Wybierając swoją przyszłość warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Mówiąc o predyspozycjach, oprócz tych podstawowych, wymienionych wcześniej, odpowiednio wykorzystane będą te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzinach.
Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku:
– 22 luty 2017 r.                         – 30 osób
– 23 maj 2017 r.                         – 55 osób
– 22 sierpnia 2017 r.                 – 35 osób
– 12 grudnia 2017 r.                – 102 osoby
 
w następujących jednostkach:
 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
– Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
– Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
– Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie
 
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
·        obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
·        nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
·        korzystający z pełni praw publicznych
·        posiadający co najmniej średnie wykształcenie
·        posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
·        dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.
Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 – 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)
 
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
·        podanie o przyjęcie do służby w Policji
·        wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
·        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
·        kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
·        kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów  
·        pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 
Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:
– dowód osobisty,
– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.
 
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.
PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:
– wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
– wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.
PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
– tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
– uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
– uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
– prawo jazy kat. „A” lub „C”.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)  
 
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

554 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozstrzygnięcie konkursu „Jesteś bezpieczny na drodze”

Węgrowscy policjanci spotkali się z dziećmi w OSP w Sadownem i wręczyli wyróżnionym nagrody w konkursie „Jestem bezpieczny na drodze”....

Zamknij