ggg ggg
ggg ggg

Zmiany w Radzie Miejskiej w Łochowie

Dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Suchenek zdecydował się na rezygnację z mandatu radnego oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego.

Po zakończeniu obrad Rady Miejskiej w Łochowie, która odbyła się 28 marca 2018 r. przewodniczący Andrzej Suchenek zapowiedział rezygnację z bycia radnym oraz funkcji przewodniczącego tejże Rady. Powodem tej decyzji było rozczarowanie działaniami radnych w związku ze zdjęciem z porządku obrad Rady punktu dotyczącego budowy wiaduktu na ulicy Wyszkowskiej ponad torami nad obecnym przejazdem kolejowym. W tym punkcie radni mieli podjąć stanowisko dot. wiaduktu. Radni wywodzący się z KWW „Ziemi Łochowskiej” na czele z przewodniczącym Suchenkiem, który optował za wybudowaniem tunelu, miała większość nad radnymi Prawa i Sprawiedliwości mającymi inne zdanie, więc wydawało się, że wynik był z góry wiadomy. Jednak okazało się, że gdy padł wniosek radnych PiS o wykreślenie tego punktu z obrad, tylko 3 radnych w tym przewodniczący Andrzej Suchenek głosowało przeciw. Oprócz 5 radnych z PiS będących za zdjęciem tego punktu wstrzymało się od głosu 5 radnych. Punkt o stanowisku Rady ws. wiaduktu, a raczej niezgody na wiadukt został zdjęty. Fakt ten zbulwersował przewodniczącego Andrzeja Suchenka, gdyż jak oświadczył – uważa to za osobistą porażkę, tak że postanowił zrezygnować z bycia w Radzie Miejskiej w Łochowie.
Rzeczywiście, jak się okazało, złożył rezygnację do Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach i to postanowienie jest upublicznione. Komisarz Wyborczy w Siedlcach II w dniu 3 kwietnia 2018 r. zamieścił postanowienie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Suchenka wybranego do Rady Miejskiej w Łochowie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 13 z listy nr 25 KWW Ziemi Łochowskiej, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu w dniu 3 kwietnia 2018 r. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Jednak w związku ze zbyt krótkim terminem do wyborów samorządowych nie będzie wyboru uzupełniającego na nowego radnego. Z kolei, jak nas poinformowano wybór nowego przewodniczącego odbędzie się 25 kwietnia podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
/J. Cz./

238 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Noc Sów po raz pierwszy w Ostrowi Mazowieckiej

W Ostrowi Mazowieckiej po raz pierwszy odbyła się impreza edukacyjna „Noc Sów”. Ta ogólnopolska akcja, której pomysłodawcą i koordynatorem jest...

Zamknij