ggg ggg

Złoty medalista olimpijski na ślubowaniu młodych sportowców

Uczniowie kolejnych roczników klas sportowych Szkoły Podstawowej Nr 2 złożyli ślubowanie w obecności zacnych gości.

Na uroczystości obecni byli: Prezes PZKosz Radosław Piesiewicz, Wiceprezes PZKosz Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasz Majewski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Kęcki, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, kierownictwo Urzędu Miasta, przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski, dyrektorzy miejskich szkół, prezesi miejskich spółek, rodzice i wychowawcy uczniów klas sportowych.
Witając gości burmistrz Jerzy Bauer podziękował przede wszystkim rodzicom uczniów, za ich zaangażowanie jak również za to, że zdecydowali się, aby ich dzieci zajmowały się sportem. Sukcesów młodym sportowcom życzył dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich Tomasz Majewski, który odczytał rotę ślubowania.
Młodzi sportowcy ślubowali przestrzegać zasad fair play, z godnością przyjmować porażki, uczciwie i systematycznie trenować, godnie reprezentować barwy klubu z Ostrowi Mazowieckiej, reprezentacji Polski na terenie państwa i po za granicami.
Za wkład w rozwój koszykówki w Ostrowi Mazowieckiej, Wiceprezes PZKosz Grzegorz Bachański wręczył odznaczenia PZKosz. Brązową Honorową Odznaką związku uhonorowano pełnomocnika ds. koordynacji działania oddziałów sportowych Michała Chojnowskiego i Jakuba Żyłowskiego nauczyciela wychowania fizycznego, a Złotą – dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bartłomieja Pieńkowskiego i przewodniczącego Rady Sportu Grzegorza Helcbergiela.
Uczniowie zaprezentowali krótki pokaz swoich umiejętności sportowych. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Dorota Brzostek podziękowała osobom, które od początku wspierają realizację projektu klas sportowych. Wskazała, że ich zaangażowanie przyczynia się do rozwoju sportu w naszym mieście. Zarówno wkład merytoryczny osób związanych z koszykówką i lekką atletyką oraz finansowy ze strony sponsorów. Młodzi sportowcy wręczyli gościom drobne upominki.
Uroczystość ślubowania odbyła się 14 stycznia, w hali MOSiR przy ulicy Trębickiego.
/Info/

473 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zakończono ostatni etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Brudki Nowe – Przedświt

W grudniu 2019 br. odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe...

Zamknij