ggg ggg ggg ggg

Zlikwidowana szkoła… i co dalej z oświatą w gminie Zabrodzie?

W trakcie lutowej sesji Rady Gminy w Zabrodziu pod naciskiem protestujących rodziców radni zdecydowali o rozwiązaniu Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta (10 głosami za i 4 przeciw). Mieściło się tam Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (ostatnia klasa) oraz Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednocześnie radni nie przyjęli projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (7 do 7). Koncepcja miała być taka: w Dębinkach powstanie 8-klasowa szkoła podstawowa, w Adelinie i Zabrodziu: zespoły szkolno – przedszkolne również 8 -klasowe, podstawówka w Zabrodziu miałaby do dyspozycji dwa budynki (w budynku obecnego gimnazjum uczyłyby się starsze klasy). Obwody szkolne pozostałyby bez zmian.

A jak wygląda sytuacja na dziś?

Został zlikwidowany Zespół Szkół. Gimnazjum musi jeszcze dwa lata funkcjonować (zostanie ostatni rok gimnazjum).

Przed sesją 16 lutego wypracowano koncepcję polegającą na tym, aby włączyć gimnazjum do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, ale wtedy należało zlikwidować Zespół Szkół. Na posiedzeniach komisji większością głosów przyjęto, aby gimnazjum włączyć do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabrodziu. Po tym połączeniu szkoła dysponowałaby dwoma budynkami. Po pierwsze przyjęto, że do czasu wygaszenia gimnazjum można by tam prowadzić zajęcia w oparciu o istniejące już pracownie. Taka koncepcja została zaakceptowana.
Jednak jak się okazało Prezydent podpisał ustawę w styczniu, ale rozporządzenia wykonawcze do ustawy nie zostały wydane. Podstawa programowa została ustalona na kilka dni przed sesją w Zabrodziu, więc konsultacje z kuratorium i ustalenia trwały do sesji.

Co tak naprawdę stało się podczas sesji w Zabrodziu?

Do rodziców przed sesją dotarła informacja niepełna i niekompletna. Rodzice zorganizowali spotkanie, na które nie został zaproszony ani wójt, ani przedstawiciel gminy, którzy mogliby przedstawić rodzicom, co niesie ze sobą projekt uchwały. W konsekwencji rodzice dysponując nieprecyzyjną informacją przyszli na sesję. Atmosfera zrobiła się nerwowa i gorąca. Okazało się, że część radnych zmieniła zdanie na sesji mimo, że wcześniej projekt uchwały został zaakceptowany większością głosów (przy 3 przeciwnych).
Rodzice byli przeciwni przenoszeniu do budynku (gdzie obecnie jest gimnazjum) dzieci i klas, tych które pobierałyby naukę w klasie VII od września, ewentualnie idących do klasy VI. Chcieliby, aby dzieci mogły dokończyć naukę w dotychczasowym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Głównym argumentem rodziców było to, że I i II klasy gimnazjalne byłyby wspólnie z młodszymi uczniami, co im się nie podobało. Jednak takie szkoły już mamy np. ZS w Rybnie, czy ZS w Wyszkowie na Polonezie. Są tam roczniki wszystkie i pierwsze klasy, a nic złego się nie dzieje. Tyle, że nikt o tym nie pamiętał i nie powiedział.
I radni nie przyjęli uchwały (7:7) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego!
Radni mają prawo podjąć decyzję taką, jaką uważają za najlepszą w danej sytuacji, a urząd gminy uchwalę wykonuje.

Co to oznacza?

Po pierwsze:
Wójt zarządzeniem poinformuje rodziców uczniów z terenu gminy o obwodach istniejących szkół.
Będą funkcjonować:
– Zespół Szkolno – Przedszkolny I – VIII w Zabrodziu,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny I – VIII w Adelinie,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny I – VIII w Dębinkach.
Natomiast w budynku byłego Zespołu Szkół w Zabrodziu będzie prowadzona edukacja do czasu wygaszenia gimnazjum.
Wówczas nie będą potrzebne żadne uchwały, bo do 31 marca nie można wyczerpać procedur.
Nie ma oznak, żeby rodzice zmienili zdanie. Będzie możliwość w przyszłym roku zmienić decyzję, ale wtedy będzie obowiązywać pełna procedura przekształceń bądź likwidacji szkół.

Kolejne skutki zaistniałej sytuacji to:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nie dysponuje żadnymi pracowniami: fizyczną, chemiczną, geograficzną, biologiczną itp., które są niezbędne do prowadzenia edukacji w klasach VI – VIII. Natomiast Zespół Szkół takimi dysponuje, ale w tym okresie nie może przekazać tych pracowni, bo tam będzie nadal prowadzona nauka.
Z kolei będzie problem z wyposażeniem ZS, który przecież za 2 lata nie będzie potrzebny, gdyż nikt tam nie będzie się uczył. Gmina Zabrodzie i tak do subwencji oświatowej dokłada 1 mln 600 zł, a więc wydać pieniądze na pracownie, które za 2 lata będą niepotrzebne to wyjątkowa niegospodarność.
Trzeba ogłosić również konkurs na dyrektora gimnazjum, bo z chwilą rozwiązania ZS już od września go nie będzie. Dyrektor musi być, wiec trzeba powołać nowego.
Poza tym od września będzie 5 wolnych sal lekcyjnych w budynku gimnazjum, a od kolejnego roku szkolnego wolnych już będzie 8 sal. Budynek po ZS zostanie „wypasiony”, ale pusty.
Sala gimnastyczna nie będzie wykorzystywana w takim stopniu, jak powinna. Obecnie zajęcia na Orliku trwają do godz. 18.00. Czy ktoś będzie przychodził z Adelina, czy Dębinek w trakcie dnia i z niego korzystał? Na pewno nie.
Czy będzie dwie zmiany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabrodziu?
Bardzo możliwe!
Czy nie można zmienić decyzji podjętej na lutowej sesji?

Absolutnie nie, bo do 31 marca uchwała powinna być podpisana. Przedtem zaopiniowana przez kuratorium na 10 dni przed upłynięciem tego terminu, a kuratorium ma 21 dniowy termin na rozpatrzenie. Licząc dokładniej, aby zwołać nową sesję to radni na 3 dni przed sesją musza otrzymać zawiadomienie, potem muszą rozpatrzyć i przyjąć uchwałę, wysłać ją do kuratorium i odczekać 21 dni, a uchwała powinna być przekazana na 10 dni przed 31 marca.
Nie ma takiej możliwości.

Z kolei później też będzie niełatwo. W przyszłym roku obowiązywać będzie pełna procedura, czyli: powiadomienie wszystkich rodziców, następnie kuratorium musi wyrazić na to zgodę, na końcu zgodę muszą wyrazić związki zawodowe. Trzeba od nowa zwoływać i przyjmować w/w terminy zatwierdzania uchwały.

Nie jest to żadną sensacją, że uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego nie podjęto.
Radni uznali, że taka koncepcja dla rodziców i dzieci jest lepsza.
Czy jednak decyzja ta była dobrze przemyślana?
Czy nie utrudni to działanie tak naprawdę dwóch szkół, z których jedna będzie prawie pusta, a druga zapełni się bez możliwości poprawienia dzieciom warunków nauki?
Zapewne w gminie Zabrodzie trzeba będzie za kilka miesięcy pomyśleć o przyszłości?
/J.Cz./

2 736 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Na przełomie lutego i marca 2017 roku za sprawą Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie odbył się cykl wydarzeń...

Zamknij