ggg ggg ggg ggg

Zespół Szkół wzbogacił się o pracownię zabiegów medycznych (10.06.2014)

Sala specjalistyczna dla uczniów Szkoły Policealnej przy ZS w Zabrodziu okazała się trafioną inwestycją w nowy i potrzebny kierunek kształcenia – opiekuna medycznego.

Oddanie do użytku pracowni zabiegów medycznych 5 czerwca br. odbyło się w niezwykle uroczystej oprawie. Udział wzięli m.in.: starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, wójt gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik, dyrektor SP ZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała, proboszcz ks. Andrzej Rybicki, ks. Janusz Grygier, ks. Dariusz Wachowiak, radni powiatowi: Jan Getka, Urszula Mikołajczyk, Jan Fornal oraz gminy Zabrodzie: Wacław Sternik i Tadeusz Chmiel. Obecni byli także dyrektorzy placówek z terenu powiatu: Edyta Jarosz(SOSW), Krystyna Kurowska (PCPR), Tomasz Liwartowski (SANEPiD) Dorota Stadnik (Długosiodło) i zakładów opiekuńczych: DPS w Niegowie, DPS w Fiszorze, dyr. Danuta Ziomek DPS w Brańszczyku, Ryszard Wężyk kierownik Zakładu Opiekuńczego – Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie oraz Emilia Borkowska reprezentująca Czerwony Krzyż. Uczestniczyli w otwarciu również dyrektorzy i przedstawiciele społeczności gminy Zabrodzie. Koło Gospodyń Wiejskich na czele z prezeską Wiesławą Oleksiak przygotowało słodki poczęstunek – przepyszne ciasta.

DSCF3957
Zebranych powitała dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu Bogumiła Kuhiwczak. Jak stwierdziła, zebrani uczestniczą w najważniejszym dla szkoły zdarzeniu – otwarciu pracowni zabiegów higienicznych i jednocześnie ośrodka egzaminacyjnego. Przybliżyła historię powstania nowego kierunku i etapy wyposażania pracowni. A nie było to jej zdaniem, łatwe. Zawód opiekuna medycznego jest nowym zawodem, które Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło w 2007 roku. Trzeba było, jak mówiła dyrektor Bogumiła Kuhiwczak, przekonać zarząd starostwa i przy tym dzięki wsparciu merytorycznemu dyrektor szpitala Cecylii Domżały oraz samorządu, który przekonany o perspektywach wprowadzenia nowego kierunku i wprowadzenia do kształcenia nowego zawodu, przeznaczył środki dla szkoły.
„Coraz wyraźniej wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, co ma związek ze starzeniem się społeczeństwa… Prognozy przewidują, że będzie to jeden z najbardziej rozchwytywanych pracowników na rynku polskim i europejskim” – przekonywała dyrektor. Jednak rozpoczynali kształcenie na wypożyczonym sprzęcie, a nawet otrzymując środki do kształcenia opiekunów medycznych, sprzętu było zbyt mało. Absolwenci zmuszeni byli ubiegać się o przeprowadzenie egzaminów w odległych szkołach. Tak więc nowo otwarta pracownia nie tylko ponosi standard uczenia, umożliwia kształcenie na wysokim poziomie i rozszerzenia ofert, ale też umożliwi przeprowadzanie egzaminów na miejscu. Oficjalnego otwarcia ośrodka i przecięcia wstęgi dokonali: starosta Bogdan Pągowski, dyrektor wyszkowskiego szpitala Cecylia Domżała, ks. proboszcz Andrzej Rybicki i absolwent Szkoły Policealnej w Zabrodziu Dariusz Bala. Uczestnicy uroczystości mogli dokładnie obejrzeć wyposażenie nowej sali, a za sprawą przeprowadzonej akcji „Mycia włosów pacjentki leżącej” przez dyrektor Domżałę oraz absolwenta Dariusza Bali przekonali się, jak bardzo specjalistyczne manekiny i zachowanie realizmu sali szpitalnej jest ważne w przygotowaniu zawodowym. Dyrektor przedstawiła funkcję pracowni i jej znaczenie w procesie kształcenia.


Następnie dyr. Cecylia Domżała w prelekcji pt. „Opiekun medyczny w systemie ochrony zdrowia” odniosła się do możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego i omówiła, jakimi predyspozycjami psychofizycznymi powinien dysponować kandydat do tego zawodu. Przybliżyła obecną sytuację związaną ze starzeniem się społeczeństwa oraz potrzebę odciążenia grupy zawodowej pielęgniarek, dzięki czemu nowy zawód opiekuna medycznego staje się niezbędny w procesie zapewnienia pomocy i opieki. Wydłużenie wieku emerytalnego prowadzi też do problemów z leczeniem i opieką osób starszych. Nie ma komu przejąć opieki nad chorymi lub niedołężnymi osobami.
Opiekun medyczny wypełnia lukę w opiece, ale tez spełnia wiele innych zadań m.in. zapewnia osobom opiekę biologiczną, ale też potrzeby psycho – społeczne, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, potrzeby kontaktów społecznych i kulturalnych. Osoba zostająca opiekunem medycznym powinna mieć pewne predyspozycje, które pozwolą na doskonałe wywiązywanie się z obowiązków, ale i na spełnienie życiowe w wybranym zawodzie. Powinna cechować go: spostrzegawczość, wrażliwość, cierpliwość, kultura osobista i empatia.
„Jest to zawód przyszłości” – stwierdziła prelegentka. „Na chwilę obecną mogą podejmować pracę w szpitalach, domach pomocy i w środowisku.”
Jak się okazuje goście uczestniczący w uroczystości nie byli tam z przypadku. Wyszkowski szpital już przymierza się do zatrudnienia osób w tym zawodzie, a wiele szpitali już zatrudnia opiekunów medycznych. Jak informował po prelekcji Ryszard Wężyk, 20 osób personelu jego placówki podjęło naukę i uzyskało wykształcenie, co znacznie pomogło w działalności zakładu w Rasztowie. Starosta Bogdan Pągowski potwierdził dane. „Na jednego pracującego w następnym dziesięcioleciu będzie przypadać dwóch emerytów. Czeka nas biały biznes… pracujemy dłużej i żyjemy dłużej” – stwierdził. Samorząd podjął się wyprzedzenia potrzeb, mając dobrą kadrę i dobrych ludzi w Zabrodziu. Dopowiedział również niepodnoszona wcześniej kwestię, jaką stwarza ten zawód – możliwość przekwalifikowania się dla osób 50+ i dzięki temu otrzymanie nowej pracy w nowym zawodzie. Jego zdaniem potrzeba jedynie rozpropagowania medialnego takiej możliwości zdobycia nowego, potrzebnego i dobrze płatnego zawodu. Niebagatelna sprawą jest istnienie na naszym terenie aż trzech domów opieki.
W uroczystość włączyli się równie uczniowie szkoły dziennej i przygotowali dla uświetnienia spotkania część artystyczną, gdzie wzruszające wiersze, nastrojowa muzyka i ciekawa prezentacja multimedialna uzmysłowiła wszystkim, że „zawsze jest jakieś jutro i że życie daje każdemu z nas możliwość zrobienia dobrego uczynku”.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

2 461 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niecodzienny koncert (10.06.2014)

Mimo przepięknej i upalnej pogody, w ubiegłą niedzielę 8 czerwca zapełniła się sala Wyszkowskiego Ośrodka Kultury. Na scenie wystąpiły: Młodzieżowa...

Zamknij