ggg ggg ggg ggg

Zespół „Orkan” z Sadownego nagrodzony za wspaniałą promocję ziemi węgrowskiej i Mazowsza

Zespół Tańca Ludowego „Orkan” z Sadownego, kolejny raz został nagrodzony za swoją wyjątkową działalność dla promocji kultury i folkloru. Kandydaturę Zespołu do XXI edycji konkursu Marszałka Województwa Mazowieckiego zgłosiła Rada Powiatu Węgrowskiego po podjęciu uchwały w dn. 17 września 2020 r.

W XXI edycji konkursu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zespół „Orkan” został laureatem nagrody przyznawanej za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na konkursu wpłynęło łącznie 107 zgłoszeń, z których Kapituła konkursu wybrała 10 laureatów. Jednym z nich został Zespół Tańca Ludowego „Orkan” z Sadownego.
Zespół Tańca Ludowego ,,Orkan” został powołany w 2009 r. przez Mirosławę i Marka Reników, funkcjonuje przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Swoją wieloletnią działalnością przyczynia się do promocji Powiatu Węgrowskiego a zarazem Województwa Mazowieckiego w kraju i na świecie. Grupa powstała w nawiązaniu do istniejącego wcześniej (od 1951 roku) zespołu folklorystycznego prowadzanego przez p. Mieczysława i Halinę Chmielewskich przy LO w Sadownem. W 2011 roku, w celu wsparcia działalności Zespołu zostało powołane Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Działam”. Głównym celem Zespołu Tanecznego „Orkan” oraz Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców Sadownego i okolic, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, kultywowanie tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru Mazowsza, promocja jego bogactwa i różnorodności. Zespół Tańca Ludowego „Orkan” z Sadownego jest także laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in.: nagrodę na X Festiwalu Tańca Wirujący Krąg w Ostrowi Mazowieckiej – 2010 r.; brał udział w Finale I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Młodzieżowych za „Kalosze” A. Fredry – 2014 r. (Nagroda – występ w Teatrze Polskim w Warszawie w spektaklu w reż. Andrzeja Seweryna); uczestnik Półfinału w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych TVP : „Kalosze” A. Fredry 2014 r.; II miejsce w Regionalnym Turnieju Polonezów Studniówkowych w Siedlcach – 2017 r.; uczestniczył w Finale Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2019 r.
Jak wiele w ciągu całej historii Zespołu działo się na rzecz młodzieży, społeczności Sadownego i powiatu węgrowskiego oraz szerzej na całym Mazowszu dzięki ich pasji i działaniu, niech zaświadczą słowa osób związanych z „Orkanem”.
Mirosława Renik – bibliotekarz i nauczyciel plastyki
w ZSP w Sadownem, założyciel i opiekun Zespołu Tańca Ludowego Orkan:
„Zespół Tańca Ludowego Orkan powstał w 2009 roku, z inicjatywy Mirosławy i Marka Reników i działa przy ZSP w Sadownem. Obecnie opiekunami młodzieży są Mirosława Renik i Marta Osman. Założyciele zespołu chcieli pokazać młodzieży piękno oraz wdzięk tańców narodowych i regionalnych, ich szlachetność, bogactwo, mozaikę kolorów. Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego regionu uznali za swój obowiązek, a ponieważ pracowali w jednej z niewielu średnich szkół wiejskich w okolicy, to zadanie wydawało się szczególnie istotne. Patronem zespołu został patron LO w Sadownem, Władysław Orkan. Pisarz wiele razy wyrażał się z największym zachwytem nad kulturą ludową Polaków. Zajęcia taneczne bardzo wzbogacają edukację młodzieży i dodają jej dodatkowego smaku. W repertuarze Zespołu Orkan znalazły się przede wszystkim tańce regionu i okolic oraz tańce narodowe, czyli: podlaskie, starej Warszawy oraz Księstwa Warszawskiego. Orkan jest małym zespołem szkolnym, stąd wynika jego specyfika. Skład zespołu często się zmienia (edukacja w szkole trwa 3-4 lata). Dużą wartością jest jednak zaszczepienie w młodych ludziach szacunku i przywiązania do tradycji, lokalnej kultury, do której może się odwoływać w późniejszym życiu, a które łatwo zatracić we współczesnej, globalnej kulturze masowej. W ZSP uczy się zdolna i chętna do działania młodzież, z którą można i trzeba przeprowadzać ciekawe projekty. Działalność Orkana to m.in.:
Cotygodniowe zajęcia taneczne w szkole.
Coroczne wyjazdy na obozy taneczne, gdzie uczestnicy poszerzają swoje umiejętności taneczne, wokalne, aktorskie, bawiąc się przy tym i odpoczywając w atrakcyjnych miejscach.
Warsztaty dla młodzieży organizowane często we współpracy ze znanymi choreografami, muzykami, działaczami kultury.
Realizacja projektów artystycznych typu: spektakle muzyczno –taneczne, teatralno-taneczne, poetycko-taneczne.
Udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych i regionalnych, promujących naszą lokalną kulturę i tradycję.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Marszałkowi Adamowi Struzikowi, pani Elżbiecie Lanc oraz całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego za docenienie osiągnięć Zespołu Orkan. Nagroda zostanie przeznaczona na uzupełnienie strojów zespołu oraz wyjazd dla młodzieży.”
„Orkan” podczas swojej dotychczasowej działalności realizował projekty artystyczne: składanki tańców regionalnych i narodowych: Zabawy podlaskie, Tańce Księstwa Warszawskiego, wiązanki tańców starej Warszawy, co roku polonezy studniówkowe, walce i inne tańce; projekty taneczno – teatralne: „Baśń o chłopcu, który szukał stracha” (na motywach baśni z Mazowsza spisanej przez Oskara Kolberga), „Kalosze” Aleksandra Fredry, Baśń „Kopciuszek”, Spektakl „Ziele na kraterze”(rzecz o bohaterach Powstania Warszawskiego), programy artystyczne na kolejne Zjazdy Absolwentów Liceum w Sadownem. Zespół uczestniczył w roku 2011 w projekcie „Taniec nie tylko dla gwiazd” sfinansowanego w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odtworzono i zakupiono regionalne stroje do tańca, opracowano układy taneczne, przygotowano repertuar regionalny dla zespołu. Swoją działalność prezentuje szerokiej społeczności, podczas uroczystości regionalnych i lokalnych.
Marta Osman: pedagog szkolny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Od dwóch lat opiekun w Zespole Tańca Ludowego Orkan:
Zespół Orkan to przede wszystkim ludzie, którzy go ,,Zespół Orkan to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą. To młodzież, której taniec sprawia ogromną przyjemność. Uczniowie mają możliwość wykazania własnej inicjatywy i kreatywności. Taniec jest formą aktywności pozalekcyjnej, która ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój młodych ludzi. Wpływa na koordynację i kondycję, umożliwia poznawanie rówieśników, zawieranie przyjaźni. Kontakt z muzyką pozytywnie wpływa na psychikę młodego człowieka. Taniec i muzyka sprawiają, że nastolatek rozwija się, a także pozytywnie reaguje na sztukę, także w innych jej odmianach. Nauka tańca poprawia także pamięć motoryczną oraz kształtuje umiejętność realizacji swoich celów, uczy wygrywać i przegrywać. Aktywność fizyczna staje się nawykiem, który towarzyszy mu także w dorosłym życiu. W młodzieży, poprzez taniec kształtuje się i utrwala więź z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego, kultury i tradycji. Młodzież, w której nie będzie zaszczepiony patriotyzm, wrażliwość na piękno, wartość, jaką stanowi rodzina, szacunek do osób starszych i dziedzictwa narodowego, nie będzie się kierowała w życiu kodeksem moralnym. Brak przywiązania do tradycji i czerpania z jej dorobku, może doprowadzić do zatracenia tożsamości narodowej. Od nas –nauczycieli, pedagogów, rodziców zależy, czy dopuścimy do takiej sytuacji. Jako opiekunowie Orkana, korzystamy z możliwości wprowadzenia młodego człowieka w świat wartości, wiedzy oraz zwyczajów pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie’’.
Występy młodzieży wzbogacają różnorodne uroczystości, nie tylko szkolne, lokalne, powiatowe, ale także ogólnopolskie. Polska muzyka ludowa i taniec popularyzowane za pośrednictwem ,,Orkana” nie tylko wpływają na dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego, ale także popularyzują kulturę i sztukę Mazowsza i powiatu węgrowskiego.
Marek Renik – nauczyciel historii w ZSP w Sadownem, założyciel i opiekun Zespołu Tańca Ludowego Orkan, obecnie wicestarosta węgrowski:
„Zespół „Orkan” założyliśmy z żoną, z potrzeby dzielenia się swoją pasją, jaką od czasów studiów był dla nas polski folklor. Tańczyliśmy wówczas w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka, obecnie tańczymy w Zespole Pieśni i Tańca Sokołowianie. Nasze marzenie udało się zrealizować, bo niektórzy nasi tancerze po ukończeniu ZSP w Sadownem, kontynuują przygodę z folklorem w zespołach akademickich. Ponadto, dzięki zespołowi nasza młodzież wyjeżdża na coroczne obozy, na których łączymy naukę tańca ludowego z turystyką. Nie ogranicza nas forma, taniec ludowy wiążemy z zajęciami teatralnymi czy z tańcem nowoczesnym. Zależy nam na budowaniu w członkach naszego zespołu poczucia własnej wartości i szacunku do polskiej kultury.
Od 4 lat nie pracuję już w ZSP im. W. Orkana w Sadownem. Jednak, co roku mam przyjemność brać udział w letnich obozach tanecznych, jako opiekun i instruktor. Kibicuję Orkanowi we wszystkich jego przedsięwzięciach. Pasja pozostała.”
Prezentacje zespołu można obejrzeć klikając w poniższe linki:

/oprac. J.Cz./

1 475 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
2020 w ocenie Burmistrza

Jak ocenić rok, który pod każdym względem jest nieporównywalny z innymi? Planując budżet gminy rok temu nikt z nas nie...

Zamknij