ggg ggg ggg

Zawarcie ugody pomiędzy MPWiK Warszawa a PGK Ząbki

9 października 2015 r. podczas konferencji w Urzędzie Miasta w Ząbkach został przedstawiony efekt działań zmierzających do zakończenia wieloletniego sporu cenowego i zawarcia ugody pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Ząbki.

 

W trakcie piątkowej konferencji prasowej Robert Perkowski, burmistrz Ząbek oraz Piotr Uściński, prezes PGK Ząbki podzielili się dobrą informacja, która pozwala na zakończenie długoletniego sporu dotyczącego różnicy cen za wodę i ścieki. Sytuację komplikował fakt, że w tym wszystkim udział brała spółka z Zielonki. Problem polegał na tym, że MPWiK Warszawa nakładała zbyt wysokie i nieadekwatne do usług opłaty, które PGK Ząbki w takiej wysokości nie płaciła. W związku z tym następowały rozbieżności między płatnościami, a wystawianymi fakturami. Z kolei spółka ząbkowska wystawiała wyższe faktury spółce z Zielonki, która płaciła również mniej i niezgodnie z fakturami. Cała sytuacja została spowodowana przez niedogadanie się między spółkami, które powinny w tej sprawie zawrzeć stosowne umowy i przyjąć taki sam sposób rozliczania. Sposoby rozliczania za ścieki były różne i wymienione podmioty toczył ze sobą długoletni spór o płatności. Płatności zaczęły rozbiegać się pomiędzy spółką ząbkowską, a warszawską w 2011 r. Z kolei rozbieżności cenowe z Zielonką trwają od 2009 r. To wtedy zmieniło się prawo i doszło do przekształceń, które powoływały spółki zajmujące się usługami komunalnymi. Wtedy też powinny zostać podpisane nowe umowy pomiędzy spółkami. Ząbki wystawiały Zielonce faktury za wodę i ścieki dużo wyższe ze względu na wysokie ceny rozliczeń narzucane przez MPWiK Warszawa. MPWiK przyjął przelicznik korzystniejszy dla siebie. Z biegiem czasu urosła duża różnica, a to spowodowało spory sądowe, które nie zostały do dziś rozstrzygnięte. W roku ubiegłym negocjacje z Zielonką zostały zerwane. Jak informował prezes Uściński, żaden sąd nie wyznaczył po ile mają się między sobą rozliczać, postanowili więc zawrzeć pozasądową ugodę. Jak wyjaśniał, po objęciu funkcji znów podjął rozmowy z Warszawą, wytyczyli horyzont z panią Prezes MPWiK, zrozumieli potrzebę uregulowania cen i udało się porozumieć: „W przypadku warszawskiej MPWiK mamy opisane jak będą liczone koszty i ustalana marża, która wyznaczać będzie ceny”. 6 października 2015 r. została podpisana ugoda między MPWiK w Warszawie a PGK Ząbki.

 

DSCF8287
Następnym etapem będzie dokonanie przeliczenia i korekta płatności. Oczywiście korekta korzystna dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej w Ząbkach i dla Zielonki. W dniu konferencji, zostało również zawarte stosowne porozumienie z Zielonką, czego konsekwencją będzie zawarcie ugody i wyprostowanie naliczanych faktur i opłat. W ząbkowskiej spółce pojawi się zysk. Uregulowanie rozliczeń pozwoli na obniżenie cen wody i ścieków dla mieszkańców Ząbek i Zielonki od przyszłego okresu rozliczeniowego. Jak tłumaczył burmistrz Ząbek mieszkańcy gmin będą wyraźnie płacić mniejsze kwoty, chociaż dziś nie potrafi jeszcze podać, jakie. Na pewno nie będzie to „złotówka za złotówkę”, bo w cenie są zawarte różne obciążenia. Przypomniał o obniżkach, które nastąpiły we wrześniu br. (netto ok. 0,50 zł) dzięki pracowitości, konsekwencji i rozwijającej się sieci. „Prezes ząbkowskiej spółki Piotr Uściński pomógł nam bardzo skutecznie w rozwiązywaniu naszych potrzeb” – podkreślał Burmistrz Perkowski.
Prezes Uściński poinformował, że ugoda jest dla Ząbek korzystna i że dzięki tej ugodzie PGK zaoszczędzi ponad 8 mln. zł., które mogą zostać przeznaczone na potrzeby miasta. Aby uzmysłowić, jaka jest skala tych rozliczeń burmistrz Robert Perkowski poinformował, że jest to kwota pozwalająca na wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach. Dodał, że środki zostaną przeznaczone na inwestycje oświatowe, które obecnie są w Ząbkach priorytetem. Zapowiedział, że pierwsze 4 mln zł zostanie przetransferowane na oświatę np. rozbudowę SP Nr 3.

Zawarta ugoda wpłynie korzystnie na obniżenie cen wody i ścieków w Ząbkach i w Zielonce oraz pozwoli na wygenerowanie dodatkowych oszczędności, które sfinansują niektóre przedsięwzięcia inwestycyjne w mieście. Jak będzie wyglądała sytuacja przyszłym roku? Zmiana taryf i niższe opłaty są planowane. Obecnie nie ma możliwości zmiany taryf, gdyż te wcześniejsze obowiązują od 1.09.2015 r. do 1.10.2016 r. Prezes Piotr Uściński podczas spotkania nie eksponował faktu, że to podjęte przez niego rozmowy po objęciu funkcji prezesa w ząbkowskiej spółce, doprowadziły do zmiany w rozliczeniach. Bez intensywnych starań ze strony prezesa sytuacja nadal toczyłaby się przez kolejne lata… i w sądach. Nie byłoby też, jak to określił burmistrz Ząbek „nadzwyczajnego zysku”.
/J.Cz./

2 261 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XVI Kongres Gmin Wiejskich i II Forum Skarbników Gmin Wiejskich

Na XVI Kongres Gmin Wiejskich i II Forum Skarbników do Serocka w dniach 6 i 7 października 2015 r. przyjechało...

Zamknij