ggg ggg
ggg ggg

Zastał szkołę drewnianą, a zostawia… nowoczesną, dobrze wyposażoną i rozbudowaną! – Dyrektor Edward Biernacki po 43 latach pracy na stanowisku przechodzi na emeryturę.

Zakończenie roku 2018/2019 r. było wyjątkowo wzruszającym wydarzeniem w życiu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W obecności burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego społeczność szkolna podziękowała przechodzącemu na emeryturę Panu Dyrektorowi Edwardowi Biernackiemu.

Odbywające się w środę, 19 czerwca br. zakończenie roku szkolnego 2018/2019, z pewnością przejdzie do historii Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.
Tego dnia, najbardziej wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem z rąk burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, który wręczył także podziękowania dla Rodziców od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej. Po tradycyjnym podsumowaniu roku szkolnego przez Pana Dyrektora Edwarda Biernackiego, odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły uczniom z kl. VII. Następnie, uczniowie klas ósmych SP i III gimnazjum zatańczyli pożegnalnego poloneza.
Szczególnie wzruszającym momentem było pożegnanie przechodzącego na emeryturę Dyrektora Szkoły, pana Edwarda Biernackiego. Jako pierwszy, podziękowanie „za trud włożony w edukację wielu pokoleń dzieci i młodzieży” przekazał Panu Dyrektorowi w imieniu władz miasta i Rady Miejskiej, Burmistrz Radzymina:
„Proszę przyjąć słowa uznania i podziękowania za Pana pracę na rzecz naszej społeczności. Dziękujemy, że z zaangażowaniem i oddaniem sprawom oświaty tworzył Pan przez ponad 40 lat dobre warunki kształcenia dla mieszkańców gminy Radzymin. Życzymy szczęścia i powodzenia w dalszej realizacji życiowych planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”
Następnie, głos zabrał reprezentujący ŚZŻAK p. Wiesław Studziński. Okolicznościową laudację wraz z podziękowaniem w imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi wygłosiła wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Szewczyk. Dyrektor przyjął również podziękowania od Rady Rodziców oraz uczniów.
Chcemy bardzo serdecznie podziękować panu Edwardowi Biernackiemu, który od 43 lat pełni funkcję Dyrektora Szkoły, za cały trud i serce, które włożył w budowę tej placówki. Pan Dyrektor przechodzi na emeryturę po 51 latach spędzonych w oświacie – podkreśliła pani wicedyrektor. O zasługach dyrektora Biernackiego przypomniano w treści okolicznościowego podziękowania od Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach:
„W 1976 r. pan Biernacki został dyrektorem szkoły, która wtedy była małym barakiem pokrytym stropodachem, z piecem kaflowym w środku. Dzisiaj jest zadbaną, piękną szkołą. Pan Dyrektor okazał się bardzo dobrym gospodarzem, który systematycznie rozbudowywał i modernizował szkołę. W 1985 r. w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole wraz z Radą Rodziców dokonał rozbudowy szkoły o nowe skrzydło, w 2005 r. została dobudowana sala gimnastyczna, a w 2018 r. nowe skrzydło dla oddziałów przedszkolnych. Podczas wszystkich inwestycji, nie szczędząc swego czasu wolnego stale nadzorował prace przy rozbudowie i modernizacjach szkoły. Właściwie zarządzał majątkiem, gdyż placówka, jak na warunki wiejskie dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, pomocami multimedialnymi i nową pracownią językową. Na początku lipca planowane jest oddanie nowej pracowni komputerowej, na miarę XXI wieku. Z inicjatywy p. Dyrektora i Rady Rodziców za budynkiem szkoły powstał plac zabaw, przy budowie którego w czynie społecznym pracowali Rodzice.
Pan Biernacki przez wszystkie lata pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły współpracował ze ŚZŻAK, współorganizował gminne uroczystości Polskiego Państwa Podziemnego, organizował spotkania z żołnierzami Armii Krajowej, był współorganizatorem „Biegu Niepodległości”, był odpowiedzialny za realizację programów unijnych. Przez te lata organizował pomoc socjalną i psychologiczno-pedagogiczną. Zasługą pana Biernackiego jest wszechobecny w szkole „duch polskości”, którym zaraził tutejszą młodzież, kultywując ponadczasowe wartości: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To dzięki niemu szkoła podstawowa nosi imię Armii Krajowej, a wygasające w tym roku gimnazjum imię Anieli Janusz ps. „Jagoda”. Uczniowie pod jego kierownictwem osiągali bardzo wysokie wyniki w nauce, co jest również zasługą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zatrudnianej przez Pana Dyrektora.
Jego trud został doceniony poprzez liczne nagrody, otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasług, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Pro Memoria”, medal za szczególne zasługi dla oświaty, honorowy medal „Przyjaciel Miasta i Gminy Radzymin”, honorową odznakę Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, kilkakrotnie nagradzany był Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą Burmistrza, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Jak sam mówi, szkoła to jego drugi dom. (…)”.
W rzeczy samej, trudno wymienić wszystkie zasługi oraz wyrazić wdzięczność panu Edwardowi Biernackiemu za wieloletni trud i pracę, poświęconą temu, aby załubicka szkoła była nowoczesną placówką oświatową, a zarazem miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów. Wraz z jego przejściem na zasłużoną emeryturę, po ponad czterech dekadach nieprzerwanej pracy na stanowisku dyrektora, kończy się nie tylko pewna epoka w dziejach szkoły w Załubicach, ale też zamyka jeden z rozdziałów w historii oświaty ziemi radzymińskiej.
W imieniu redakcji przyłączamy się do serdecznych gratulacji i podziękowań dla pana Edwarda Biernackiego, życząc satysfakcji, niosącej poczucie słusznej dumy z dobrze wypełnianych obowiązków zawodowych na niwie oświatowej oraz wdzięczności tych, którym przez wiele lat służył Pan swoją wiedzą i osobistym autorytetem.
Szanowny Panie Edwardzie, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, beztroskich chwil zasłużonego wypoczynku, a także odwagi w spełnianiu odkładanych od dawna marzeń!

/opr. R. S. Lewandowski, foto: SP St. Załubice/

579 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Życzymy 200 lat i więcej OSP w Wilczogębach

W dniu 30 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość 100- lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogębach. Dzień ten był...

Zamknij