ggg

Zamek w Pułtusku pięknieje

Pod koniec listopada br. zakończono kolejny już remont zabezpieczający mury Zamku w Pułtusku, gdzie obecnie mieści się Dom Polonii.

Zakończyły się prace remontowe elewacji zamkowej w skrzydle północno – zachodnim, obejmujące rozbiórkę uszkodzonych i zniszczonych fragmentów murów i przypór zamkowych. Dokonano naprawy tynków i izolacji, wykonana została opaska z kamieni polnych. Wyremontowano też 5 okien znajdujących się w Budynku Bramnym. Remont w kwocie 80.600 zł netto sfinansowano z dotacji udzielonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. „Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat otrzymaliśmy po raz drugi dofinansowanie z MWKZ Oddział Ciechanowski.” – podkreślił Michał Kisiel, dyrektor Zamku Domu Polonii w Pułtusku. Zaznaczył, że w ramach obecnych prac w 2020 r. ze środków własnych Domu Polonii dokonano renowacji odprowadzenia kanalizacji deszczowej i rynien spustowych.
„Mamy nadzieję, że przed nami będą kolejne fundusze na remont następnych elewacji, na renowację czekają relikty dawnych baszt obronnych zamku oraz 245 okien do remontu i wymiany.” – informuje w podsumowaniu o zakończeniu robót dyrektor Michał Kisiel. „Najważniejsze było to, że obecnie wyremontowane przypory baszt obronnych, wewnątrz pod tynkiem były całkowicie zniszczone i w dobrym momencie dokonaliśmy tej renowacji”.

/oprac. J.Cz./

504 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remont sali z okazji jubileuszu 75 lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem

Z okazji jubileuszu 75 - lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem oraz przypadającego w tych dniach święta patrona Władysława Orkana,...

Zamknij